PL EN


2017 | 51 | 428-440
Article title

Coaching jako forma rozwoju kompetencji pracowników Odlewni Polskich S.A. (OP S.A.) w Starachowicach objętych Programem „Młoda Kadra – Przyszłość dla Firmy”

Content
Title variants
EN
Coaching as a form of competencies development of employees in Odlewnie Polskie S.A. (OP S.A.) in Starachowice within the Programme „Young Staff – Future for The Company”
RU
Коучинг как форма развития компетентности работников литейного производства польских S.A. (OP S.A.) в Стараховицах, вовлеченных в Программу „Молодые Кадры – Будущее Компании”
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano ocenę możliwości zastosowania coachingu jako metody rozwoju „miękkich” kompetencji zawodowych pracowników Odlewni Polskich S.A. w Starachowicach objętych Programem „Młoda Kadra – Przyszłość dla Firmy”. Przeprowadzone badania umożliwiły identyfikację menedżerów mających potencjał do roli coachów oraz ustalenie kompetencji pracowników objętych tym programem, które mogą być rozwijane przy pomocy tej metody. W ten sposób określono szanse wprowadzenia coachingu jako metody rozwoju pracowników Spółki. Realizację badań poprzedzono prezentacją najważniejszych teoretycznych aspektów metody coachingu oraz założeń Programu „Młoda Kadra – Przyszłość dla Firmy”.
EN
In the article the authors present the assesement of the coaching as a soft skills method in the development of competencies of employees in Odlewnie Polskie S.A. in Starachowice within a Programme „Young staff – future for the company”. The research enabled the identification of managers with coaching potential and competencies of employees within the programme, which can be futher developed. Chances for the implementation of coaching as a method of the employees development in the Company were indicated. Research was proceed by presentation of the most important theoretical aspects of the coaching method and rules of the programme „Young staff – future for the company
Year
Volume
51
Pages
428-440
Physical description
Contributors
author
References
 • Baron A., Armstrong M., 2008, Zarządzanie kapitałem ludzkim – uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 • Coachimg, http://pl.wikipedia.org/wiki/Coaching (stan na dzień 01.08.2016 r.).
 • Coaching w organizacji – jak wdrożyć coaching w firmie? Okiem Coacha HRowca, http://www.swiatcoachingu.pl/2011-09-27-04-22-47/obszary/ 334-coachingw-organizacji-jak-wdrozyc-coaching-w-firmie-okiem-coacha-hrowca (stan na dzień 01.08.2016 r.).
 • Filipowicz G., 2004, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Filipowicz G., 2013, Rozwój organizacji poprzez rozwój efektywności pracowników, Oficyna a Wolter Kluwer business, Warszawa.
 • Filipowicz G., 2014, Zarządzanie kompetencjami, Oficyna a Wolter Kluwer Business, Warszawa.
 • Wujec B., Coaching Review 1/2012, http://inspired.pl/geneza-i-definicje-coachingu (stan na dzień 20.07.2016 r.).
 • Komunikaty prasowe Odlewnie Polskie S.A., http://odlewniepolskie.pl/pl/strona.php?page%5B%5D =relacjen/4e&pagen= (stan na dzień 18.08.2016 r.).
 • Kossowska M., Sołtysińska I., 2002, Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Poziomy oceny szkoleń według Donalda Kicpatricka, http://humanly.pl/model-oceny-szkolen-kirkpatricka/ (stan na dzień 09.08.2016 r.).
 • Thorpe S., Clifford J., 2004, Podręcznik coaching – kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów, Rebis, Poznań.
 • Peltier B., 2005, Psychologia coachingu kadry menedżerskiej, Rebis, Poznań.
 • Rostowski T., 2002, Kompetencje jako jakość zarządzania zasobami ludzkimi [w:] Jakość zasobów firmy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, red. A. Sajkiewicz, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa.
 • Walczyk A., 2016, Formulation of the cluster development strategy – selected aspects, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 439, Problemy Ekonomii, Polityki Ekonomicznej i Finansów publicznych, Wrocław, http://doi.org/10.15611/pn.2016.439.30.
 • Wilson C., Branson R., 2010, Coaching biznesowy – praktyczny podręcznik dla coachów, menedżerów i specjalistów HR, MT Biznes, Warszawa.
 • Witczak-Roszkowska D., 2014, Przestrzenne zróżnicowanie kapitału ludzkiego w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 347, Ekonomia, Wrocław, http://doi.org/10.15611/pn.2014.347.48
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-92b0c482-5a30-4035-8997-09203479e054
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.