Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2 (780) | 46-55

Article title

Restructuring Marketing Concept of Competitive Advantage In Building Company

Title variants

PL
Restrukturyzacja marketingowa jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W coraz większym stopniu o sukcesie przedsiębiorstw decydują zmiany w obszarze marketingu. Pojawia się pojęcie restrukturyzacji marketingowej, która oznacza wprowadzanie zmian w obszarze marketingu i jest jednym z działań, które może być dla przedsiębiorstwa źródłem przewagi konkurencyjnej oraz może wskazać kierunek jego rozwoju. Przedsiębiorstwa, które chcą skutecznie konkurować muszą zmienić podejście do marketingu i z orientacji na sprzedaż, podążać w kierunku budowania relacji z klientami. W związku z powyższym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie istoty restrukturyzacji marketingowej, jak również wykazanie kompatybilności podejścia do klienta z przewagą konkurencyjną przedsiębiorstwa. Jako metody badawcze został wykorzystany kwestionariusz K. Burnetta, kwestionariusz z pięciostopniową skalą Likerta oraz wywiad.
Implementation of changes within marketing is increasingly becoming the source of enterprise success. Hence the term: restructuring of marketing, which means the introduction of changes in the area of marketing and is one of the activities that may be the source of enterprise competitive advantage and may indicate the development route. Companies that want to be competitive need to change their approach to marketing and sales orientation and need to start building relationships with customers. Therefore, the aim of this article is to present the idea of restructuring of marketing as well as to demonstrate the compatibility of approach to customers with enterprise competitive advantage. The study has been conducted with the help of K. Burnett's questionnaire, questionnaire with a 5-level Likert scale and interviews. The results showed that the analyzed enterprises do not utilize fully customer perspective measures and those companies are not sufficiently customer-oriented. For these reasons, the practical implication is the formulated conclusions and recommendations for small enterprises, while the added value of the article is the development of a general model of changes within marketing, which can be used by small enterprises.

Contributors

  • dr Magdalena Gorzelany- Dziadkowiec, Ph.D.Cracow University of Economics
  • dr Julia Gorzelany- Plesińska, Ph.D. University of Agriculture In Cracow

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-93588315-ed1d-44dc-944a-49348d25078f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.