Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 8 | 2 | 29-80

Article title

Tadeusz Adam Zieliński (4 II 1907, Trzebinia – 25 XI 1993, Londyn) — polski artysta rzeźbiarz i malarz jako żołnierz Armii generała Andersa i po zakończeniu działań wojennych

Title variants

EN
Tadeusz Adam Zielinski (4 February 1907, Trzebinia – 25 November 1993, London): Polish Sculptor and Painter as the Soldier of General Anders’ Army and After the Completion of the War

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł poświęcony jest porucznikowi Tadeuszowi Adamowi Zielińskiemu (4 II 1907 – 25 XI 1993), polskiemu artyście rzeźbiarzowi i malarzowi, żołnierzowi Armii generała Władysława Andersa. Zaprezentowano jego prace, począwszy od płaskorzeźby Matki Boskiej Zwycięskiej-Kozielskiej, wykonanej w obozie w Kozielsku, gdzie przebywał, prace w Palestynie (w Tyberiadzie: ołtarz-monument dedykowany Matce Boskiej Częstochowskiej-Królowej Korony Polskiej; w Jerozolimie: mozaika w absydzie Bazyliki Agonii; wystrój rzeźbiarski w III i IV stacji Drogi Krzyżowej), prace na emigracji, przede wszystkim w Wielkiej Brytanii (m.in. Londyn: rzeźba Matki Bożej Światłości; ołtarz w kościele pw. św. Andrzeja Boboli; Birmingham: figura Madonny z Dzieciątkiem; rzeźby eksponowane na wystawach; kaplica-pomnik w Carfin koło Glasgow) oraz w Nazarecie (mozaika w krużganku Bazyliki Zwiastowania)
EN
The paper is dedicated to Lieutenant Tadeusz Adam Zielinski (4 February 1907 – 25 November 1993), Polish artist, sculptor and painter, soldier in general Anders’ Army. A presentation of his work begins with the reliefs of Our Lady of Victory-Kozielska, made in the camp in Kozelsk where he stayed. It follows with the work done in Palestine (in Tiberias: an altar-monument dedicated to Our Lady of Czestochowa-Queen of the Polish Crown; in Jerusalem: mosaics in the apse of the Basilica of the Agony; sculptures in the 3rd and 4th station of the Way of the Cross). Third, it includes his work done in exile, mainly in the UK (London: the statue of Our Lady of Light, the altar in St. Andrew Bobola church; Birmingham: the statue of the Madonna and Child; sculptures exhibited in exhibitions; chapel-monument in Carfin near Glasgow), and Nazareth: mosaic in the portico of the Basilica of Annunciation).

Year

Volume

8

Issue

2

Pages

29-80

Physical description

Contributors

 • Katedra Badań nad Bibliotekami i Innymi Instytucjami Kultury na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

References

 • Adler, Adam. „Polskie Stacje Drogi Krzyżowej”. Tydzień Polski 4 (1962) z 14 .04.1962: 3.
 • (a.m.). „Zbiorowa wystawa”. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza 26 (1965), 284 z 29.11.1965: 3.
 • „Autorka pomnika”. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza 29 (1968), 30 z 3.02.1968: 6.
 • Bohusz-Szyszko, Marian. „Cudze chwalicie swego nie znacie”. Tydzień Polski 6 (1964), 18: 4. W Sztuka polska w Wielkiej Brytanii 1940-2000. Antologia. Wybrał, przygotował do druku i wstępem opatrzył Mirosław Adam Supruniuk, 340. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006.
 • Bohusz-Szyszko, Marian. „Doroczna wystawa Zrzeszenia Plastyków Polskich w Wielkiej Brytanii w Galerii Grabowskiego w Londynie (8.XI – 31.XII.1961)”. Merkuriusz Polski-Życie Akademickie – Młoda Sztuka (1961), 11-12 (138-139): 10–11.
 • Bohusz-Szyszko, Marian. „Młodzi malarze polscy w Kingley Gallery”. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza 10 (1949) z 13.04.1949: 3.
 • Bohusz-Szyszko, Marian. „Problemy polskiej plastyki na emigracji”. Tydzień Polski 1974, 8: 6–7. W Sztuka polska w Wielkiej Brytanii 1940-2000. Antologia. Wybrał, przygotował do druku i wstępem opatrzył Mirosław Adam Supruniuk, 35. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006.
 • Bohusz-Szyszko, Marian. „Rzeźby Tadeusza Zielińskiego”. Tydzień Polski 1965, 14: 5. W Sztuka polska w Wielkiej Brytanii 1940-2000. Antologia. Wybrał, przygotował do druku i wstępem opatrzył Mirosław Adam Supruniuk, 233–234 Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006.
 • Bohusz-Szyszko, Marian. „Wystawa pięciu rzeźbiarzy”. Wiadomości 1978, 9 (1665): 3. W Sztuka polska w Wielkiej Brytanii 1940-2000. Antologia. Wybrał, przygotował do druku i wstępem opatrzył Mirosław Adam Supruniuk, 288–289. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006.
 • Bohusz-Szyszko, Marian. „Zbiory sztuki polskiej w Londynie”. Tydzień Polski 1968, 47: 7. W Sztuka polska w Wielkiej Brytanii 1940-2000. Antologia. Wybrał, przygotował do druku i wstępem opatrzył Mirosław Adam Supruniuk, 37. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006,
 • Bolesławskie wieczory z kapitanem Franciszkiem Leśniakiem weteranem II Wojny Światowej. Red. Józef Liszka. Katowice: Wydawnictwo Agencja Artystyczna PARA, 2009.
 • Devey, Mark. „O jednym artyście”. Merkuriusz Polski — Życie Akademickie — Młoda Sztuka 1963, 3–4 (153–154): 2–3.
 • „Historia obrazu Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej spisana przez twórcę obrazu — Tadeusza Zielińskiego”. Dostęp 16.01.2016, https://sagaa.wordpress.com/2009/06/07/wstep/.
 • Katalog wystawy: Zieliński. 16th March-6th April, 1965. [Londyn], Cassel Gallery, 8a Thurloe Place, S.W.7.
 • (k.). „Wystawa Zrzeszenia Polskich Plastyków”. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza 26 (1965) (numer z 20.12.1965): 3.
 • Klugman, Aleksander. Polonica w Ziemi Świętej. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1994.
 • Kowalik, Krzysztof P. „Tyberiadzkie ślady przeszłości”. Opiekun. Dwutygodnik Diecezji Kaliskiej [online]. Dostęp: 30.09.2016, http://www.opiekun.kalisz.pl/index.php?dzial=artykuly&kat =ziemiaswieta&id=221.
 • Krasoń, Józef. „Polskie Stacje Drogi Krzyżowej w Jerozolimie”. Tygodnik Powszechny 1960 (z 23.10.1960).
 • „Kronika. Konfraternia Artystów Polskich”. Wiadomości [online] 1975, 14 (1514): 4. Dostęp: 15.04 2017, http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=2796&from=publication.
 • Legeżyński, Stefan. „Obrazy i rzeźby grupy «Free Painters»”, Gazeta Niedzielna 1956, 24 (370): 6.
 • Łazuka-Witek, Anna. „Matka Boska Kozielska 1941”, Rodak press. Magazyn politycznie niepoprawny [online]. Dostęp 25.09.2016, http://www.rodaknet.com/rp_witek.htm.
 • (m.). „Tłumy na otwarciu wystawy obrazów i rzeźb”. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza 25 (1964) (numer z 23.11.1964): 3.
 • Melak, Stefan. „Polski szlak wojenny na Ziemi Świętej”, Civitas Christiana [online], 2008, 4. Dostęp 15.01.2016, http://e-civitas.pl/polski-szlak-wojenny-na-ziemi-swietej/.
 • „Nagroda Plastyków”, Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza 36 (1975), 79 (z 4.04.1975): 4.
 • Nicieja, Stanisław Sławomir. „Tadeusz Adam Zieliński, twórca płaskorzeźby Matki Boskiej Kozielskiej”. Więź 37 (1994), 11 (433): 85-96.
 • „Niezwykłe polskie wizerunki Matki Bożej. Matka Boża Kozielska Zwycięska”. Czas i miejsce powstania: 1941, Kozielsk. Lokalizacja: Londyn, kościół św. Andrzeja Boboli, dostęp 30.03. 2016, http://www.swzygmunt.knc.pl/OTHERMARYs/POLISH/HTMs/003OMPL_MBKOZIELSKA ZWYCIESKA_01.htm.
 • Stanisław PARTYKA, „Madonny Golgoty Wschodu”. Królowa Apostołów — Miejsca Święte [online], 2011, 11. Dostęp 27.09.2016, http://ecclesia.org.pl/ms/index.php?option=com_content &view=article&id=700:madonny-golgoty-wschodu&catid=201:11-2011.
 • Partyka, Jan Stanisław. „Matka Boska bez kaplicy”. Miesięcznik Civitas Christiana (2009), 11 (42) [online]. Dostęp 25.10.2016, http://e-civitas.pl/matka-boska-bez-kaplicy/.
 • Paszkiewicz, Mieczysław. „Obecni i nieobecni”. Wiadomości 1980, 3 (1764): 3. W: W Sztuka polska w Wielkiej Brytanii 1940-2000. Antologia. Wybrał, przygotował do druku i wstępem opatrzył Mirosław Adam Supruniuk, 109. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006.
 • Polska Via Dolorosa. Film dokumentalny, 2003. Reżyseria Michała Nekanda-Trepka, scenariusz Michała Nekanda-Trepka, Film Polski.PL. Internetowa baza filmu polskiego. Dostęp 15.02. 2016, http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=4216861.
 • Polskie Centrum Katolickie. [online], [dostęp: 610.2016]. Dostępny w WWW: http://www.parafiabirmingham.org.uk/polskie-centrum-katolickie-12372
 • S.P. „Polskie Stacje Drogi Krzyżowej w Jerozolimie”. Korespondencja własna Gazety Niedzielnej, Gazeta Niedzielna (Londyn) z 5.04.1953.
 • Siomkajło, Alina. „Zieliński Tadeusz Adam”. W Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii. Red. Kazimierz Dopierała. T. 5, 415. Toruń: Oficyna Wydawnicza Kucharski, 2005.
 • Stepan, Ewa. „Sto «czwartków» Szomańskiego”, Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza 54 (1993), 50 (z 1.03.1993): 6.
 • Supruniuk, Mirosław Adam. „«Trwałość i płynność»: sztuka polska w Wielkiej Brytanii w XX wieku — wstęp do opisu”, Archiwum Emigracji. Studia, szkice, dokumenty [online], 2006, 1–2 (7–8): 139. Dostęp 6.10.2016, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Archiwum_Emigracji_ studia_ szkice_dokumenty/Archiwum_Emigracji_studia_szkice_dokumenty-r2006-t1_2_(7_8)/Archiwum_ Emigracji_studia_szkice_dokumenty-r2006-t1_2_(7_8)-s127-159/Archiwum_Emigracji_studia_ szkice_dokumenty-r2006-t1_2_(7_8)-s127-159.pdf
 • Supruniuk, Mirosław Adam. „Co drugi dzień wernisaż. Polskie wydarzenia artystyczne w Wielkiej Brytanii w roku 1959”. Archiwum Emigracji. Studia, szkice, dokumenty 2010, 1-2 (12-13): 187–241.
 • „Sztuka polska na Ealingu”. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza 29 (1968) (numer z 16.11. 1968): 12.
 • Różycki, Franciszek. „Smutny pogrzeb śp. Tadeusza Zielińskiego”. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza 54 (1993) (numer z 29.12.1993): 5.
 • Turkiewicz, Zygmunt. W Katalog wystawy: Zieliński. 16th March-6th April, 1965. [Londyn], Cassel Gallery, 8a Thurloe Place, S.W.7.
 • W.Ch. [Walerian Charkiewicz]. „Matka Boska Kozielska”. Katolicki Tygodnik Religijno-Społeczny „Życie” 1949, 50: 4.
 • „Wystawa obrazów w obozie Rednal”. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza 9 (1948) (numer z 17.05.1948): 3.
 • Zieliński, Tadeusz. „7 rzeźb MADONNY”. Rozmowa z rzeźbiarzem przeprowadzona przez Zygmunta Kona. Tydzień Polski 1959, 22: 12.
 • Zieliński, Tadeusz Adam. „Matka Boska Kozielska”. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza 51 (1990) (numer z 26.07.1990): 6.
 • (znk). „Wystawa Zrzeszenia Plastyków”. Tydzień Polski 1967, 8: 5.
 • Zybert, Elżbieta Barbara. „Polacy i Droga Krzyżowa w Jerozolimie”. W Muzeum etyczne. Księga dedykowana prof. Stanisławowi Waltosiowi w 85. rocznicę urodzin. Red. Dorota Folga-Januszewska, 179–192. Kraków: Universitas, 2017.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9453c4ab-f10a-4ebc-85a1-f6763d4515c9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.