Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 18 | 59-67

Article title

Die ‚Kläranlage’ der Gesellschaft: Hugo Loetschers Roman „Abwässer: Ein Gutachten“

Selected contents from this journal

Title variants

PL
‚Oczyszczalnia społeczeństwa’: Powieść Hugo Loetschera „Abwässer: Ein Gutachten”
EN
‚Purification plant‘ for the society: the novel “Abwässer: Ein Gutachten” by Hugo Loetscher

Languages of publication

DE

Abstracts

PL
Tytułowa ‚ekspertyza’ w powieści Hugo Loetschera „Abwässer: Ein Gutachten” (Ścieki: Ekspertyza) przedstawia nie tylko opis miejsca pracy konserwatora sieci wodno-kanalizacyjnej. Poprzez zestawienie obowiązków i warunków pracy przebijają się prywatne przeżycia głównego bohatera, które świadczą o wyjątkowości tego stanowiska, rzutującego na jego życie osobiste. Postać owego konserwatora jako łącznika pomiędzy naszym światem a światem podziemnym jest pretekstem do głębszej analizy naszego stosunku do wybranych aspektów ochrony środowiska, zagadnień związanych z osobami wyrzuconymi poza margines społeczeństwa, ale przede wszystkim naszego stosunku do tego, czego nie akceptujemy, co przemilczamy, co wypieramy z naszej świadomości. W artykule podjęto próbę opisania niektórych aspektów owej głębszej warstwy znaczeniowej debiutanckiej powieści szwajcarskiego pisarza.
EN
The eponymous ‘expert assessment’ in the novel by Hugo Loetscher “Abwässer: Ein Gutachten” (Sewage: An Expert Assessment) is not a mere description of the workplace of a sewage plant maintenance person. The presentation of his duties and working conditions also reveals private experiences of the protagonist, which show the uniqueness of the post influencing his private life. The figure of the maintenance person as a liaison between our world and the underground world serves as a pretext for a deeper analysis of our attitude towards certain aspects of environment protection, the issues connected with those rejected by the society and above all our attitude towards all that we do not accept, that we leave unsaid, that we repel from our consciousness. The paper is an attempt to describe some of the aspects of the deeper meaning structure of the debut novel of the Swiss writer.

Year

Issue

18

Pages

59-67

Physical description

Contributors

author
  • Uniwersytet Szczeciński
  • Uniwersytet Szczeciński

References

  • Camartin, Iso: Der Roman als Aufklärungsanlage. In: Jeroen Dewulf u. Rosmarie Zeller (Hgg.): In alle Richtungen gehen. Reden und Aufsätze über Hugo Loetscher. Zürich 2005, S. 233-242.
  • Loetscher, Hugo: Abwässer. Ein Gutachten. Zürich 1989.
  • Loetscher, Hugo: Vom Erzählen erzählen. Poetikvorlesungen. Zürich 1988.
  • Mahal,Günther: Naturalismus. München 1982.
  • Raffaelli, Michael: Die Schweiz in der Kloake. In: Jeroen Dewulf u. Rosmarie Zeller (Hgg.): In alle Richtungen gehen. Reden und Aufsätze über Hugo Loetscher. Zürich 2005, S. 243-248.
  • Sprengel, Peter: Geschichte der deutschsprachigen Literatur 1870-1900, München 1998.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-945bda6f-1000-4e21-9f6e-d008126be48e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.