Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 8 | 2 | 46-59

Article title

W służbie dialogu z odbiorcą: parafrazowanie i jego wykładniki

Authors

Content

Title variants

EN
In the dialogue with the listener: paraphrasing and its exponents

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The paper presents various ways of paraphrasing understood as a process of the expression of the same meaning via other words. Collected material shows a wide range of phenomena in the examined corpus of temporary press statements, wealth and the multi-directionality metatekstual expressions by which speakers signal the transition to the paraphrase. This has to do with the general function of paraphrasing which is a rhetorical technique in support of the process of the interpretation of the tekst. The added value is a revival of communication and increase confidence in the dialogue partner, as well as confidence to the language as a medium capable of expressing reality.

Year

Volume

8

Issue

2

Pages

46-59

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Gdański

References

 • Awdiejew A., G. Habrajska, Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, t. 2, Łask 2006.
 • Bachtin M., Problem gatunków mowy, [w:] Estetyka twórczości słownej, przeł. D. Ulicka, Warszawa 1986.
 • Bednarek A., Wykładniki leksykalne ekwiwalencji. Analiza semantyczna wyrażeń typu czyli, Toruń 1989.
 • Bogusławski A., Właściwości pragmatyczne wyrażeń równoznacznych. Projekt schematu, „Pamiętnik Literacki” 1973, z. 3.
 • Fuchs C., La Paraphraze, Paris 1982.
 • Gajewska U., Metatekstemy w języku nauk ścisłych, Rzeszów 2004.
 • Grodziński E., Jeszcze o relacji synonimów i parafraz, [w:] Językoznawcy i logicy o synonimach i synonimii. Studium z pogranicza dwóch nauk, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1985.
 • Gülich E., Kotschi T., Les Actes de reformulation dans la consultation „La Dame de Caluire”, [w:] L’Analyse des interactions verbales. La dame de Caluire: une consultation, pod red. P. Bange, Berne 1987.
 • ISJP Inny słownikjęzyka polskiego, pod red. M. Bańki, t. I-II, Warszawa 2000.
 • La Reformulation: praktique, problèmes, propositions, „Études de linguistique appliquée” 1987, nr 68, pod red. C. Normand, cyt. za: A. Dutka, Przeformułowanie w dyskursie. Funkcje i wykładniki, „Pamiętnik Literacki” LXXXIII, 1992, z. 4.
 • Maciejewski W., Podstawy polsko-szwedzkiej kontrastywnej lingwistyki tekstu, Uppsala 1983.
 • Mikołajczak S., Metatekst w tekście prac naukowych, Studia Polonistyczne XVI/ XVII, Poznań1991.
 • MSJP Mały słownik języka polskiego, pod red. S. Skorupki, H. Auderskiej, Z. Łempickiej, Warszawa 1969.
 • Ożóg K., Leksykon metatekstowy współczesnej polszczyzny mówionej. Wybrane zagadnienia, Kraków 1990.
 • Parret H., Prolégomènes à la théorie de l’énonciation. De Husserl à la pragmatique, Berne, 1987.
 • Przybylska R., Techniki parafrazowania w procesie tworzenia spójnego tekstu, [w:] Czynności tworzenia i rozumienia wypowiedzi, pod red. J. Porayskiego-Pomsty, Warszawa 2002.
 • SJPD Słownik języka polskiego, pod red. W. Doroszewskiego, t. I-X (A-Ż), t. XI (Suplement), Warszawa 1958-1969.
 • SJPSz Słownik języka polskiego, pod red. M. Szymczaka, Warszawa 1978-1981.
 • Starzec A., Metatekst w tekstach popularnonaukowych i naukowych, Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, Językoznawstwo XV, Opole 1994.
 • SWJP Słownik współczesnego języka polskiego, pod red. B. Dunaja, Warszawa 1996.
 • USJP Uniwersalny słownik języka polskiego, pod red. S. Dubisza, Warszawa 2003.
 • Wajszczuk J., O metatekście, Warszawa 2005.
 • Wierzbicka A., Metatekst w tekście, [w:] O spójności tekstu, pod red. M.R. Mayenowej, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1971.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-946eb952-4589-42f3-b014-2a552cfa6b42
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.