Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 1 | 1 | 230-236

Article title

Dokształcanie nauczycieli w kontekście idei i praktyki uczenia się w ciągu całego życia

Content

Title variants

EN
Teachers' training in the context of idea and practice of long-life learning

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Ustawiczne doskonalenie się i podnoszenie kompetencji jest wpisane w zawód nauczyciela. Nauczyciel powinien mieć potrzebę zdobywania wielorakich umiejętności, wykraczających poza ramy przedmiotowe swoich zajęć, organizując i prowadząc formy zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Nauczyciele dokształcają się, ponieważ wiedza i umiejętności zdobyte na studiach są tylko początkiem na drodze zawodowej. Celem opracowania jest przedstawienie możliwości kształcenia się nauczycieli w ciągu całego życia w odniesieniu do Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji. Realizacja idei uczenia się przez całe życie została przedstawiona na podstawie wybranych ośrodków doskonalenia zawodowego nauczycieli.
EN
Long-life learning and competence improvement is an integral part of teacher's job. A teacher should feel a need to gain diversified abilities that go over the frames of subject taught. It can be achieved by organizing and conducting extramural classes and courses. Teachers train themselves, since knowledge and abilities achieved during the studies are just a beginning of their career. The paper aims at presenting educational opprotunities of teachers' long-life learning in relation to European and National Qualifications Framework. Implementation of long-life learning idea is being presented on the examples of selected teacher's training centres.

Year

Volume

1

Issue

1

Pages

230-236

Physical description

Dates

published
2010

Contributors

References

  • Bednarczyk H. (2009), Kształcenie dla wspólnej przyszłości [w:] Kształcenie ustawiczne dla wielokulturowości, red. T. Lewowicki, F. Szlosek, Warszawa – Radom.
  • Chmielnicka E. (2009), Od Europejskich do Krajowych Ram Kwalifikacji, http://www.krk.org. pl/pl/ publikacje2 dostęp 15.04.2010.
  • Day C. (2008), Od teorii do praktyki. Rozwój zawodowy nauczyciela, Gdańsk.
  • Dybek. H. (2000), Doradztwo metodyczne i doskonalenie zawodowe nauczycieli, Kraków.
  • Dyrda M. (2007), Uwarunkowania rozwoju zawodowego nauczyciela [w:] Pedagogika, t. 6: Nauczyciel – zawód czy powołanie, red. J. Piekarski, M. Szymańska, L. Tomaszewska, Płock.
  • Edukacja, jest w niej ukryty skarb (1998), Raport UNESCO Międzynarodowej komisji do spraw edukacji dla XXI wieku, pod przewodnictwem J. Delorsa, Warszawa.
  • Klimowicz G. (2007), Program Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme, „e-mentor”, nr 1(18).
  • Kupisiewicz C. (1999), Rzecz o kształceniu. Wybór rozpraw i artykułów, Warszawa – Radom.
  • Łopacińska L., Żurek M. (2009), Na drodze do uczenia się przez całe życie. O projekcie i strategii LLL w Polsce, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, nr 3.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-9069

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-965a733c-44c7-49c8-aa50-9987d6495593
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.