Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 2 | 1 | 248-253

Article title

Způsob vnímání vybraných pojmů školního a sociálního prostředí studenty Univerzity Palackého v Olomouci a Univerzity v Rzeszowe

Content

Title variants

PL
Postrzeganie wybranych koncepcji szkoły i środowiska społecznego studentów Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu i Uniwersytetu Rzeszowskiego
EN
The way of perception of chosen terms referring to school and social environment by students of the Palacký University in Olomouc and the University in Rzeszow

Languages of publication

CS PL EN

Abstracts

CS
Příspěvek popisuje způsob vnímání vybraných pojmů školního a sociálního prostředí studenty Univerzity Palackého v Olomouci a Univerzity v Rzeszowe. Srovnání je provedeno pomocí sémantického diferenciálu u studentů oboru technická a informační výchova a pedagogika.
PL
Artykuł opisuje wybrane koncepcje postrzegania środowiska społecznego przez studentów z Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Porównanie dokonywano na podstawie zastosowania metody róŜnicy semantycznej odpowiedzi studentów kierunku edukacja techniczno-informatyczna.
EN
The entry deals with the way of perception of chosen terms referring to school and social environment by students of the Palacký University in Olomouc and the University in Rzeszow. The comparison is made by the means of a semantic differential by students of the field of study called technical and information education and pedagogy

Year

Volume

2

Issue

1

Pages

248-253

Physical description

Dates

published
2011

Contributors

References

  • Hewstone M., Stroebe W. (2006), Sociální psychologie. Moderní učebnice sociální psychologie, Praha: Portál. ISBN 80-7367-092-5
  • Kerlinger F.N. (1972), Základy výzkumu chování. Pedagogický a psychologický výzkum, Praha: Academia. Bez ISBN

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-9069

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-967f380a-46f9-49f4-b127-aa4fb68ca431
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.