Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 5/2013 | 77-85

Article title

Motywowanie osadzonych do udziału w systemie indywidualnego programowania

Content

Title variants

EN
The Process of Motivating Inmates to Participate in Individual Programming System-Reflections on Prison Rehabilitation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Proces resocjalizacji to kontinuum działań. Zmiany uzyskane na poszczególnych jego etapach są kluczem do powodzenia następnych. Zaangażowanie osadzonego w proces zmian jest bardzo istotnym elementem resocjalizacji. Więźniowie mają wybór systemu resocjalizacji, w którym chcą uczestniczyć. Jeżeli nie chcą podejmować określonych zadań w ramach procesu resocjalizacji, mogą odmówić i realizować karę pozbawienia wolności w systemie zwykłym. Dzisiejsza pedagogika resocjalizacyjna poszukuje metod i form pracy, które zwiększą efektywność procesu resocjalizacji, prowadzą do trwałych zmian w sposobie myślenia więźniów a tym samym ich reagowania na określone bodźce. Resocjalizacja ujmowana jako szczególny rodzaj relacji między podopiecznym a wychowawcą kładzie akcent na odpowiednie motywowanie osadzonych do zmiany, do ich aktywnego współdziałania z personelem penitencjarnym.
EN
The rehabilitation process is a continuum of actions, changes obtained on its individual stages are the key to the success of the next step, a prisoner’s commitment in the process of changing is a very important part of rehabilitation. The prisoners may choose whether they actively participate in the rehabilitation process or not. If they decide, the completed tasks are evaluated by the staff. Currently it is still being looked for effective work with prisoners, how to change their behavior and the way of thinking. The stuff should build a specific interpersonal relationships with the prisoners because it creates opportunities to motivate the prisoners and let them see their strong points.

Year

Issue

Pages

77-85

Physical description

Dates

published
2013-12-31

Contributors

  • Uniwersytet Gdański

References

  • Ciosek M., Człowiek w obliczu izolacji więziennej, Wydawnictwo Stella Maris, Gdańsk 1996.
  • Ciosek M., Szanse resocjalizacji penitencjarnej, „Resocjalizacja Polska” 2007, t. 1.
  • Machel H., Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Wydawnictwo ARCHE, Gdańsk 2003.
  • Machel H., Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.
  • Ostrowska K., Psychologia resocjalizacyjna – w kierunku nowej specjalności psychologii, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2008.
  • J. Szałański, Kategorie klasyfikacyjne i zróżnicowanie osobowościowe skazanych jako wyznaczniki celów i programów resocjalizacji penitencjarnej, „Resocjalizacja Polska” 2007, t. 1.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2081-3767

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-96b912f2-4b0e-4c24-8d93-3dadd978bf3d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.