Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 4(16) | 130-146

Article title

Podstawowe założenia metodyki PRINCE2 w projektach badawczo-rozwojowych

Content

Title variants

EN
PRINCE2 essential methodology assumptions in research and development projects

Languages of publication

PL EN

Abstracts

The purpose of this article is to analyse PRINCE 2 project management methodology I research and development projects. According to guidelines of the National Centre for Research and Development, projects carried out in this area ought to be managed in accordance with one of the adopted and binding project management methodologies. Among legal documents one can find indications concerning project management in accordance with PRINCE2 or Project Management Body of Knowledge methodology. Due to the author’s interest in PRINCE2 methodology, her considerations focus solely on this methodology – its fundamentals, strengths and weaknesses, as well as possibilities to employ it in research and development projects in the area of defence and security of the state.

References

 • 1. Bradley Ken, Podstawy metodyki PRINCE2, Centrum Rozwiązań Menedżerskich, Warszawa, 2006.
 • 2. Bukłaha Emil, Inicjowanie, definiowanie i planowanie projektu, [w:] Szwabe Michał (red.), Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy publicznych. Planowanie i realizacja, Wolters Kluwer Polska, Kraków, 2007.
 • 3. Heerkens Gary, Jak zarządzać projektami, RM, Warszawa, 2003.
 • 4. Kisielnicki Jerzy, Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2013.
 • 5. Kisielnicki Jerzy, Zarządzanie projektami. Ludzie – procedury – wyniki, Wolters Kluwer SA, Warszawa, 2014.
 • 6. Mielniczek Magdalena, Badania i rozwój w grupie BUMAR, Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (30) nr 2, 2012.
 • 7. Nicholas John, Steyn Herman, Zarządzanie projektami. Zastosowanie w biznesie, inżynierii i nowoczesnych technologiach, Wolters Kluwer SA, War-szawa, 2012.
 • 8. PRINCE2. Skuteczne zarządzanie projektami, OGC, Londyn, 2006.
 • 9. Trocki Michał, Grucza Bartosz, Ogonek Krzysztof, Zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2003.
 • 10. Wysocki Robert, Efektywne zarządzanie projektami. Tradycyjne, zwinne, ekstremalne, Onepress Warszawa, 2013.
 • Źródła internetowe
 • 1. http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/wroc/ASSETS_Dzialalnosc_badawcza_i_rozwojowa.pdf.
 • 2. Polski system R&D jest niekonkurencyjny, http://it-manager.pl/polski-system-rd-jest-niekonkurencyjny/.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-7297

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-971047c5-7f1e-45b3-a901-a73e81e1b3fd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.