Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 31 | 67-78

Article title

Zachowania gospodarstw domowychna rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce –analiza porównawcza

Title variants

EN
Behaviour of households in residential property market in Poland – a comparative analysis

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem autorki artykułu jest ocena rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce oraz analiza konsekwencji kryzysu ekonomicznego w skali analizowanego rynku. W opracowaniu porównano zachowania gospodarstw domowych na rynku nieruchomości mieszkaniowych w poszczególnych województwach, a ponadto stworzono ranking województw ze względu na poziom rozwoju rynku mieszkaniowego. Dodatkowo sklasyfikowano województwa pod względem podobnej sytuacji mieszkaniowej rozumianej jako stan istniejących zasobów, jak i potencjału tkwiącego w rynku nieruchomości w poszczególnych województwach. Analizę przeprowadzono na podstawie danych GUS zebranych w latach 2006-2010.
EN
The paper aims at evaluating the residential property market in Poland and at analy¬sing the consequences of the economic crisis with respect to the scale of the analysed mar¬ket. The study compares the behaviour of households in the residential property market in individual voivodeships. Voivodeships are here ranked according to the development level of the residential situation understood as existing resources, and to the potential of the property market in these voivodeships. The analysis is carried out on the basis of data collected by the Central Statistical Office over the years 2006-2010.

Year

Issue

31

Pages

67-78

Physical description

Contributors

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

References

 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa, 1989.
 • Hardy J., Crisis and recession in Central Easten Europe, „International Socialism Journal” 2010, nr 128.
 • Inwestowanie na rynku nieruchomości, red. nauk. E. Siemińska, POLTEX, Warszawa 2011.
 • Kędzior Z., Gospodarstwo domowe – podmiot gospodarujący, IRWiK, Warszawa 1992.
 • Kędzior Z., Karcz K., Modele zachowań gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (lata 2000--2010), CBiE AE, Katowice 1998.
 • Kindleberger Ch.P., Szaleństwo, panika, krach. Historia kryzysów finansowych, WIG-Press, Warszawa 1999.
 • Kołodko G.W., Kryzys. Dostosowanie. Rozwój, PWE, Warszawa 1989.
 • Mendelson L., Teoria gier i historia kryzysów i cykli ekonomicznych, t. 1, PWN, Warszawa 1959.
 • Mitra P., Selowsky M., Zalduendo J., Turmoil at Twenty, The International Bank for Reconstruction and Development/the World Bank, 2010.
 • Nalepka A., Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce, Kraków 2007.
 • Zachowanie podmiotów rynkowych w warunkach globalizacji, red. nauk. M. Malinowska, B. Kucharska, PWE, Warszawa 2006.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-976928e8-da99-4b0f-a544-f444b1dc23a8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.