Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 3 | 2 | 120-126

Article title

Self-reflection as a phenomenon in regards to the professional competencies development of a teacher of specialized subjects

Authors

Content

Title variants

PL
Autorefleksja nad rozwojem kompetencji zawodowych nauczycieli przedmiotów specjalistycznych

Languages of publication

EN SK PL

Abstracts

EN
This article aims to outline current demands in regard to the professional competencies of a teacher within national and international context. In addition, we would like to point out differences in attitudes concerning their categorization. Self reflexion is a very important part of teacher´s development because it helps them to improve their professional competencies. We were interested in evaluation of their preparation in order to manage the demands of pedagogical practice by applying their competencies. We have done the survey based on the professional standard. Its results are presented in the text as well as with enclosed charts.
PL
W artykule poruszana jest problematyka niezbędnych aktualnie kompetencji zawodowych nauczyciela w kontekście wymagań krajowych i zagranicznych. Ponadto zwracamy uwagę na różnice występujące w podstawach ich kategoryzacji na Słowacji i w Europie. Refleksja jest bardzo ważną częścią rozwoju nauczyciela, ponieważ pomaga mu doskonalić swoje kompetencje zawodowe. W opracowaniu przedstawione zostały wyniki badań ankietowych mających na celu określenie przygotowanie nauczycieli do realizacji postawionych przed nimi zadań zawodowych

Year

Volume

3

Issue

2

Pages

120-126

Physical description

Dates

published
2012

Contributors

author

References

  • Krauz A. (2011), Edukacja w okresie współczesnych przemian. Wybrane zagadnienia, Rzeszów.
  • Lib W. (2007), Kompetencje językowe komponentem kultury technicznej nauczycieli techniki i informatyki [w:] Kompetencje kluczowe kategorią pedagogiki, Rzeszów.
  • Miklošíková M. (2006), Osobní počítač a podpora kreativity, Banská Bystrica.
  • Piecuch A. (2008), Wstęp do projektowania multimedialnych opracowań metodycznych, Rzeszów.
  • Průcha, J. (2002), Moderní pedagogika. Portál, Praha.
  • Rybakowski M. (2000), The road communication education at first stage of primary education, Banská Bystrica.
  • Stebila J. (2008), Zaradenie dopravnej výchovy do obsahu vyučovania predmetu Technická výchova na 2. stupni základnej školy, Banská Bystrica.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-9069

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97830db6-a5fb-49ab-bec5-caae3eae73ff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.