Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 5 | 1 | 147-153

Article title

Treści nauczania-uczenia się elektroniki w kształceniu ogólnym, zawodowym i w szkole wyższej

Authors

Content

Title variants

EN
The content of teaching and learning electronics in general education, vocational and higher education

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł ten jest poświęcony wynikom analizy aktualnych dokumentów programowych przeprowadzonej w celu określenia zakresu treści kształcenia z elektroniki w kształceniu ogólnym, zawodowym i w szkole wyższej.
EN
This article is dedicated to the results of the analysis of current programming documents made in order to determine the scope of the learning content of electronics in general education, vocational and higher education.

Year

Volume

5

Issue

1

Pages

147-153

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

References

 • Bruner J. (1974), Proces nauczania, Warszawa.
 • Gajda J., Juszczyk S., Siemieniecki B., Wenta K. (2002), Edukacja medialna, Toruń.
 • Goban-Klas T. (2001), Media i komunikowanie masowe, Warszawa.
 • Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (2002), Warszawa, Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz współpracownicy.
 • Krupa K. (2013), Efektywność nauczania elektroniki z zastosowaniem dydaktycznych obrazów dynamicznych na przykładzie studentów kierunku edukacja techniczno-informatyczna, maszynopis rozprawy doktorskiej, APS, Warszawa.
 • Kruszewski K. (1987), Zmiana a wiadomość. Perspektywa dydaktyki ogólnej, Warszawa.
 • Kupisiewicz Cz. (1995), Kanon wykształcenia ogólnego. Próba porównawcza zestawienia kierunków i dylematów przebudowy [w:] Kanon kształcenia ogólnego. Raport tematyczny nr 4, red. A. Bogaj, Warszawa.
 • Kwiatkowski S.M. (2006), Główne problemy współczesnej edukacji [w:] Edukacja polska w jednoczącej się Europie, red. S.M. Kwiatkowski, Warszawa.
 • Łaszczyk J. (1998), Komputer w kształceniu specjalnym, Warszawa.
 • Maziarz Cz. (1983), O sprawie niektórych pojęć programów w szkole wyższej, Warszawa.
 • Niemierko B. (1991), Między oceną szkolną a dydaktyką, Warszawa.
 • Niemierko B. (2002), Ocenianie szkolne bez tajemnic, Warszawa.
 • Podstawa programowa dla liceów profilowanych (2001), Warszawa, MEN.
 • Podstawa programowa, t. 1: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, 2009.
 • Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (2002), Warszawa, MEN.
 • Siemieniecki B. (2002), Komputer w edukacji. Podstawowe problemy technologii informacyjnej, Toruń.
 • Tanaś M. (1997), Edukacyjne zastosowanie komputerów, Warszawa.
 • Ustawa o systemie oświaty (1990), Warszawa, MEN.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-9069

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97c76022-25ca-4621-9e05-7a92036667a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.