Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 19 | 3(72) | 60-68

Article title

Absorpcja funduszy unijnych a rozwój polskich przedsiębiorstw w latach 2007-2013

Title variants

EN
The impact of EU funds on the development of Polish enterprises in the years 2007-2013

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W niniejszym artykule Autor opisał rolę i znaczenie wykorzystywania przez polskie przedsiębiorstwa funduszy z Unii Europejskiej w latach 2007-2013 w kontekście budowy pozycji konkurencyjnej na rynku. W tym celu zostały opisane mechanizmy finansowe stworzone przez UE w celu wyrównywania szans poszczególnych regionów oraz procedury obowiązujące w tym okresie finansowania w Polsce. Dodatkowo zostały opisane uwarunkowania budowy przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa na globalnym rynku w XXI wieku. W drodze dokonanej analizy dostępnych źródeł i wyników badań, można stwierdzić, iż w tak zmiennym środowisku, jak współczesne otoczenie, dodatkowe zewnętrzne źródła finansowania stają się jednym z głównych elementów budowania przewagi konkurencyjnej na rynku oraz ważnym czynnikiem osiągania sukcesów rynkowych.
EN
In this article the author described the essence of the use of Polish company funds from the European Union in the years 2007-2013 in the context of building competitive position in the market. For this purpose financial mechanisms created by the EU in order to even the chances for the development of individual regions, and Polish procedures functioning in this funding period have been described. Additionally, the conditions for building a competitive advantage for the company in the global market in the twenty-first century were described. After analyzing available sources and research results, the author stated that in the XXI century additional external sources of financing are very important. They are one of the key elements of building a competitive advantage in the market and an important factor in achieving success in the marketplace.

Year

Volume

19

Issue

Pages

60-68

Physical description

Dates

published
2016-11

Contributors

 • Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Katedra Ekonomii i Zarządzania, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia, Poland

References

 • Gomułka S., Innowacje i trwałość wzrostu polskiej gospodarki, PWE, Warszawa 2005.
 • Grzebyk M. Kryński Z., Konkurencja i konkurencyjność przedsiębiorstw. Ujęcie teoretyczne, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011.
 • Hołub-Iwan J., Nowa perspektywa finansowania w okresie programowania 2007–2013, Wydawnictwo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.
 • Klimowicz M., Fundusze strukturalne oraz fundusz spójności, CeDeWu. Warszawa 2000.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013, Warszawa 2006.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Analiza wykorzystanie środków z Unii Europejskiej w latach 2004–2006, Warszawa 2014.
 • Nowak-Far A., Fundusze Unii Europejskiej – aspekty instytucjonalne i prawne, Instytut Wydawniczy Euro-Prawo, Warszawa 2009.
 • Porter M.E., Porter o konkurencyjności, PWN, Warszawa 2001.
 • RaportInfoCredit, Wykorzystanie funduszy europejskich, Warszawa 2014, http://www.infocredit.pl/pl/rankingi/archiwum/90-polak-potrafi.html [dostęp: 30.04.2014].
 • Stankiewicz M. J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Dom Organizatora, Toruń 2005.
 • Weiss E., Zarządzanie projektami współfinansowanymi przez Unię Europejską, I-BIS, Wrocław 2011.
 • 12. Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 1997.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1506-7513

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a308596-da92-48df-9719-9a1c219e017e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.