Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 4(54) | 115-122

Article title

The Assessment of Development Potential for Voivodship Capital Cities in the Aspect of Local Housing Markets

Authors

Title variants

PL
Ocena potencjału rozwoju miast wojewódzkich w wymiarze lokalnych rynków nieruchomości mieszkaniowych

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The purpose of this research is to try to identify development potential for Polish voivodship capital cities in the area of the housing market, with particular consideration of the number of apartments/flats delivered. The Shift Share Analysis (SSA) method has been used to identify development potential of the analyzed cities. The space-time analysis of flats delivered has been carried out in three market aspects regarding flats planned for sale or rent, flats built individually, and other flats (including: condominiums, council flats, company flats and social housing).
PL
Celem przeprowadzonych badań jest próba identyfikacji potencjału rozwojowego polskich miast wojewódzkich, w obszarze rynku nieruchomości mieszkaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem liczby mieszkań oddanych do użytkowania. Do identyfikacji potencjału rozwojowego badanych miast wykorzystano metodę przesunięć udziałów (ang. Shift Share Analysis). Analiza przestrzenno-czasowa mieszkań oddanych do użytkowania została przeprowadzona w trzech rynkowych aspektach, tj. w wymiarze mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajmem, mieszkań budowanych indywidualnie oraz mieszkań pozostałych (do których zaliczono mieszkania spółdzielcze, komunalne, zakładowe oraz społeczne czynszowe).

Contributors

author
  • Opole University of Technology

References

  • Batóg, B., and J. Batóg. 2013. “Zmiany zatrudnienia w powiatach województwa zachodniopomorskiego w latach 2005–2011. Analiza shift-share.” In Metody ilościowe w ekonomii — tom 2, edited by J. Hozer and B. Batóg, 105–121. Szczecin.
  • Dunn, E.S. 1960. “A Statistical and Analytical Technique for Regional Analysis.” Papers in Regional Science 6 (1): 97–112. doi: 10.1111/j.1435-5597.1960.tb01705.x.
  • Foryś, I. 2011. Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Ujęcie ilościowe. Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
  • Knudsen, D.C. 2000. “Shift-Share Analysis. Further Examination of Models for the Description of Economic Change.” Socio-Economic Planning Sciences 34 (3): 177–198. doi: 10.1016/S0038-0121(99)00016-6.
  • Kucharska-Stasiak, E. 2006. Nieruchomość w gospodarce rynkowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Mach, Ł. 2014. “Analiza potencjałów regionalnych jako podstawa do tworzenia i transferu wiedzy.” Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy 12 (2): 55–64.
  • Malik, K. 2011. Ewaluacja polityki rozwoju regionu. Metody, konteksty i wymiary rozwoju zrównoważonego. Studia / Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Warszawa: KPZK PAN.
  • Suchecki, B. ed. 2010. Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
  • Śliwiński, A. 2000. Zarządzanie nieruchomościami. Podstawy wiedzy i praktyki gospodarowania nieruchomościami. Biblioteka Biznesmena. Warszawa: “Placet.”

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a33cc49-0174-4486-af0a-727e70be9e0b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.