Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 7 | 3 | 94-100

Article title

Wykorzystanie metodyk zwinnych do poprawy wiedzy i umiejętności projektowych studentów kierunków technicznych

Content

Title variants

EN
Using agile methodologies to improve knowledge and project skills of students in technical fields of studies

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule zostały przedstawione wyniki badań dotyczące skuteczności wdrażania zwinnych metodyk w ramach realizowanych projektów przez wybrane grupy studentów technicznych. Została opisana zastosowana gra symulacyjna, która pozwoliła na praktyczne zapoznanie się z zasadami podejścia Scrum. Przedstawiono również propozycję praktycznej adaptacji podejścia zwinnego do realiów projektów studenckich z uwzględnieniem specyfiki i ograniczeń czasowych.
EN
The paper presents the results of research on effectiveness of agile methods implementation within projects carried out by selected IT student groups. Simulation game was applied for groups under research, which helped subjects to experience Scrum rules in practice. We present the results of the game and the proposal for practical adaptation of agile approach into student projects taking into consideration their specifics and time constraints.

Year

Volume

7

Issue

3

Pages

94-100

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

References

  • Kniberg H. (2015), Scrum and XP from the Trenches, InfoQ.
  • Rising L., Janoff N.S. (2000), The Scrum Software Development Process for Small Teams, IEEE „Software” vol. 17, no. 4.
  • Sutherland J. (2014), Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time, New York.
  • Thompson J.R., Koronacki J. (1994), Statystyczne sterowanie procesem. Metoda Deminga etapowej optymalizacji jakości, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a8be171-ac32-40c9-8c28-46326f063c83
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.