PL EN


2013 | XV (XXIV) | 213-229
Article title

The Artistic Statements of Inmates about Freedom: the “Labyrinth of Freedom” Project and Its Possible Applications

Content
Title variants
PL
Wypowiedzi artystyczne więźniów na temat wolności: projekt "labirynt wolności" i jego mozliwe zastosowania
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
It is characteristic for the male prison community that showing one’s attitudes, beliefs and feelings is quite risky. In such an oppressive environment the inmates exhibit various strategies of adjustment. In some cases getting involved in artistic activities is not only a way of spending the time of isolation constructively, but it may also become a stimulus for some positive changes after the inmate’s release. The aim of this article is to describe the “Labyrinth of Freedom” project conducted at the penitentiary in Nowy Wisnicz, near Krakow, Poland, in 2012 and to discuss the inmate's comments on freedom, the theme of the artistic project. Some possible benefits of the inmates’ artistic activity are also identified. The analyzed data consists of a se-lected set of inmates’ works, which share the common theme of freedom. The authors are convinced that the project had a therapeutic value because it created a chance for the inmates to express themselves through art and to reach the “outside” audience. Moreover, within the framework of the project, the inmates’ works were given the same status as the works of professional artists, which should have had a positive impact on the inmates’ self-esteem. Their artistic expression increased their sense of importance in the prison community, by reducing their feeling of isolation and dehumanization. The project was then an opportunity to develop the inmates’ awareness, and so to help them take a big step on the path to personal development and freedom.
PL
Specyfika społeczności więziennej sprawia, że nieskrępowane ujawnianie swoich postaw, przekonań lub uczuć jest ryzykowne. W tej specyficznej sytuacji psychologicznej, której istotnymi składowymi są przemoc, nuda i poczucie osamotnienia, osadzeni przejawiają różne wzorce przystosowania. Dla niektórych z nich zaangażowanie się w działalność artystyczną może być nie tylko sposobem na konstruktywne spędzanie czasu, ale także bodźcem do pozytywnych zmian po wyjściu na wolność. Celem artykułu jest dokonanie charakterystyki projektu „Labirynt wolności”, zrealizowanego w 2012 roku w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu, ze szczególnym uwzględnieniem wypowiedzi osadzonych na temat wolności. Podsumowaniem opracowania są wnioski dotyczące możliwości diagnostycznego i terapeutycznego wykorzystania artystycznych wypowiedzi osób pozbawionych wolności. Autorzy są przekonani, że opisany projekt, poprzez stwarzanie więźniom możliwości nawiązania dialogu z osobami „z zewnątrz” i kontaktu ze środkami ekspresji, które oferuje sztuka, ma wymiar terapeutyczny. Może przyczynić się do zredukowania stresu izolacji, podnieść samoocenę i zmniejszyć poczucie alienacji. Jest szansą rozwijania świadomości, a więc zrobie-nia istotnego kroku na drodze ku osobistej wolności.
Keywords
Year
Volume
Pages
213-229
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Department of Forensic Psychology, Institute of Applied Psychology, Jagiellonian University, Poland
 • Interdisciplinary Studio I, Faculty of Painting, Academy of Fine Arts in Krakow, Poland
author
 • Department of Cognitive Science, Institute of Philosophy, Jagiellonian University, Poland
References
 • Belton Suzanne, Barclay Lesley 2008. Block Women of Art Project Report: Evaluating Community Education in a Prison Setting: http://www.cdu. edu.au/gshp/documents/ JBlockwomen of Artprojectreport.pdf.
 • Breiner Mary J., Tuomisto Laura, Bouyea Elisabeth, Gussak David E., Aufderheide Dean. 2011. "Creating an Art Therapy Anger Management Protocol for Male Inmates Through a Collaborative Relationship" W International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology 20: 1-20.
 • Goffman Erving. 1961. Asylums: essays on the social situation of mental patients and other inmates. New York: Anchor Books.
 • Gussak David E. 2004. "A pilot research study on the efficacy of art therapy with prison inmates" W Arts in Psychotherapy 31: 245-259.
 • Gussak David E., Ploumis-Devick Evelyn. 2004. "Creating Wellness in Correctional Populations Through the Arts: An Interdisciplinary Model" W Visual Arts Research 30: 35-43.
 • Gussak David E. 2007. "The effectiveness of art therapy in reducing depression in prison populations" W International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology 5: 444-460.
 • Gussak David E. 2009. "Comparing the effectiveness of art therapy on depression and locus of control of male and female inmates" W Arts in Psychotherapy 36: 202-207.
 • Gussak David E. 2009. "The effects of art therapy on male and female inmates: Advancing the research base" W Arts in Psychotherapy 36: 5-12.
 • Heenan Deidre. 2006. "Art as therapy: an effective way of promoting positive mental health?" W Disability & Society 21: 179-191.
 • Johnson Lee Michael. 2007. "Jail Wall Drawings and Jail Art Programs: Invaluable Tools for Corrections" W International Journal of Criminal Justice Sciences 2: 66-84.
 • Johnson Lee Michael. 2008. "A place for art in prison: Art as a tool for rehabilitation and management" W Southwest Journal of Criminal Justice 5: 100-120.
 • Johnson Lee Michael. 2008. "A place for art in prison: Art as a tool for rehabilitation and management" W Southwest Journal of Criminal Justice 5: 100-120.
 • Kramer Edith. 1971. Art as therapy with children. New York: Schocken Books.
 • Malchiodi Cathy A. ed. 2003. Handbook of art therapy. New York: The Guilford Press.
 • Niełaczna Maria. 2011. Zmiany za murami? Stosowanie standardów postępowania z więźniami w Polsce. Warszawa: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.
 • Parkes Rose, Bilby Charlotte. 2010. "The Courage to Create: The Role of Artistic and Spiritual Activities in Prisons" W The Howard Journal of Criminal Justice 49: 97-110.
 • Piotrowski Przemysław & Florek Stefan,. 2009. "Juvenile robbers: their disturbed rationality and innovative ways of restoring it" W Teaching Innovations 12: 5-24
 • Schleim Stephan. 2012. "Brains in context in the neurolaw debate: The examples of free will and “dangerous” brains" W International Journal of Law and Psychiatry 35 (2): 104-111.
 • Taylor Charles. 1985. Philosophy and Human Sciences. Philosophical Papers vol. 2. Cambridge University Press.
 • Tooby John, Cosmides Leda. 2001. "Does Beauty Build Adapted Mind" W SubStance 94/95: 6-27.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1641-9278
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a3f503af-93c9-4d38-8a12-fa3c746bfd82
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.