PL EN


Journal
2018 | 56 | 39-50
Article title

Czy można pragnąć poznania Brahmana?

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Can the Cognition of Brahman be Desired?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Śankara nie zaczyna swojej Brahmasūtrabhāṣyi od komentarza do pierwszej sutry, co było zwykłą w takich przypadkach praktyką, lecz definiowania dwóch terminów: „nakładania” (adhyāsa) i „niewiedzy” (avidyā), poświęcając temu specjalny rozdział wstępny, znany powszechnie jako Adhyāsabhāṣya. Rodzi się pytanie – dlaczego uznał, że początkową sutrę musi poprzedzić dodatkowe wyjaśnienie? Pewne światło rzuca na to zagadnienie Bhāmatī, komentarz Vācaspatiego Miśry do Brahmasūtrabhāṣyi. W świetle advaity zwrot „pragnienie poznania Brahmana” (brahmajijñāsā) wydaje się na pierwszy rzut oka pozbawiona sensu. Stąd też wstępny komentarz jest wyjaśnieniem idei Brahamna obcej dla advaity.
EN
Śankara did not comment on the first sūtra in his Brahmasūtrabhāṣya, which was a common practice in such cases; rather, he started by defining two terms: ‘superimposition’ (adhyāsa) and ‘ignorance’ (avidyā), in a special introductory chapter known to a wider audience as Adhyāsabhāṣya. The question arises as to why he deemed it necessary to precede his commentary to the initial sūtra with these additional elucidations. Bhāmatī, Vācaspati Miśra’s commentary on Mahāsūtrabhāṣya, seems to shed some light on the problem. According to the doctrine of advaita, the phrase ‘desire to know Brahman’ (brahmajijñāsā) in the first sūtra seems prima facie to have no meaning. Thus, the introductory commentary is an explanation of an idea of Brahman which is foreign to advaita.
Journal
Year
Issue
56
Pages
39-50
Physical description
Dates
published
2018-06
Contributors
author
References
  • Apte V.M. (tłum.) (1960), Brahma-sūtra Shānkara-Bhāshya, Bombay.
  • Chattopadhyaya S.K. (2000), The Philosophy of Sankar’s Advaita Vedanta, New Delhi.
  • Complete Works of Śankaracharya (1910), t. I – Brahmasutra Bhashya, t. VII – Chandogya 2, t. XIV – Upadesasahasri, Samata Books, Madras.
  • Grinshpon Y. (2010), Śaṅkara’s Multivocality and Secret Teaching, Leiden.
  • Kudelska M. (tłum.) (1999), Upaniszady, Oficyna Literacka, Kraków.
  • Sajdek P. (2001), Wedanta, [w:] Filozofia Wschodu, B. Szymańska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: 117–152.
  • Sajdek P. (2002), Śaṅkara – Tysiąc pouczeń (tłum. Upadeśasahasrī Gadyabandha 2), [w:] Filozofia Wschodu – wybór tekstów, M. Kudelska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: 163–177.
  • Sajdek P. (2008), Advaitavedānta – pogląd Maṇḍany, „Roczniki Filozoficzne” 56 (2): 233–254.
  • Suryanarayana Sastri S.S., Kunhan Raja C. (red. i tłum.) (1933), The Bhāmatī of Vācaspati on Śaṅkara’s Brahmasūtrabhāṣya (Catussūtrī), Madras.
Notes
PL
Temat specjalny – Filozofia indyjska
EN
Special Topic – Indian Philosophy
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a8af9a68-aff6-48f5-97bc-2ad95087812d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.