PL EN


2015 | 8/II | 197-207
Article title

PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO JAKO WYZWANIE DLA GMINY – JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Content
Title variants
EN
PROBLEMS OF SOCIAL SECURITY AS A CHALLENGE FOR THE MUNICIALITY – UNIT OF LOCAL GOVERNMENT
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest wskazanie najważniejszych wyzwań, postawionych przed gminą jako instytucją – jednostką administracyjną - samorządu terytorialnego, dotyczących organizacji systemu pomocy społecznej i zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa społecznego. W tekście wyszczególniono aktualne problemy społeczne, którym przeciwdziałanie mieści się w zakresie kompetencji gminy oraz wymieniono zadania nałożone przez Ustawodawcę.
EN
The article aims to identify the main challenges for the municipality as an institution of local government – an administrative unit, in terms of organizing the social assistance system and providing its citizens with social security. The text lists current social problems, the prevention of which is within the competences of municipalities and lists the tasks imposed on it by the Legislator.
Year
Issue
Pages
197-207
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Sopocka Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
 • Brunka M., Natura prawa do pomocy społecznej, [w:] Knopek J., (red.) Acta Pomerania, Chojnice 2008.
 • Chodubski A., Samorząd terytorialny w Polsce, jako wartość kulturowocywilizacyjna, [w:] Finster A., Knopek J. (red.) 25 Lat Samorządu Terytorialnego. Polska – Pomorze – Chojnice. Chojnice 2015.
 • Fehler Wł (red.), Bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni miejskiej, Warszawa 2010.
 • Finster A., Zientkowski P., Social problems in Chojnice City. Hidden emigration, [w:] Jaruszewski K., Kuffel B., (red.) Zeszyty Chojnickie, nr 31, Chojnice 2015.
 • Gierszewski J., Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarys systemu, Warszawa 2013.
 • Gierszewski J., Organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego, Warszawa 2013.
 • Jakubczak R., Kalinowski R., Loranty K., Bezpieczeństwo społeczne w erze globalizacji, Siedlce 2008.
 • Karwacki A., Aktywna polityka społeczna jako wyzwania dla instytucji pomocy społecznej i administracji pracy, [w:] J. Knopek (red.) Acta Pomerania, Chojnice 2008.
 • Maris R., Social Problems, Chicago1988.
 • Remer P., Nierówność dochodów – bogaci i biedni coraz dalej od siebie, [w:] Chyła J., Krzemiński K., Zientkowski P. (red.) Pogranicza. Historia – socjologia, teologia, Łeba 2014.
 • Rysz–Kowalczyk B., (red.), Leksykon polityki społecznej, 2001.
 • Schimanek T., Diagnozowanie problemów społecznych, Warszawa 2015.
 • Skrabacz A., Bezpieczeństwo społeczne – podstawy teoretyczne i praktyczne, Warszawa 2012.
 • Słobodzian B., Współczesne systemy samorządu terytorialnego w Polsce, Toruń 2005.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738,
 • Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842).
 • Wilenski H., The Welfare State and Equality, Berkeley 1975.
 • Wiśniewski J., Ewolucja szwedzkiego i brytyjskiego modelu polityki społecznej w latach 1993–2003, Warszawa 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a8c03dae-2b80-4526-b91d-908f1342dabc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.