PL EN


2017 | 8 | 4 | 160-165
Article title

Edukacja ekologiczna jako priorytet w nauczaniu dzieci i młodzieży

Content
Title variants
Environmental Education as a Priority in Teaching Children and Young People
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Poniższy tekst ukazuje, czym jest edukacja ekologiczna, jak jej priorytety zostały sformułowane w Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej. Ponadto przedstawia płaszczyzny, na których odbywa się przyswajanie wiedzy z tego zakresu. Następnie omówiony został raport z badania stanu wprowadzania treści edukacyjnych w programach kształcenia na wszystkich etapach edukacji formalnej.
EN
The following text shows what environmental education is, as its priorities have been formulated in the National Strategy for Environmental Education. In addition, it shows the areas in which knowledge is acquired in this field. Next, a study report on the state of educational content introduction in education programs at all stages of formal education was discussed.
Year
Volume
8
Issue
4
Pages
160-165
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Instytut Edukacji Szkolnej, Polska
  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Instytut Edukacji Szkolnej, Polska
References
  • Hłobił, A. (2010). Teoria i praktyka edukacji ekologicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju. Problemy Ekorozwoju, 5 (2), 87–94.
  • Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej (2001). Warszawa: Ministerstwo Środowiska.
  • Pawłowski, A. (2008). Rozwój zrównoważony, idea, filozofia, praktyka. Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN.
  • Wajchman, S., Borzyszkowski, W., Matulewski, P. (2014). Rola edukacji przyrodniczo-leśnej w kształtowaniu postaw społeczeństwa. W: M.K. Terlecka (red.), Edukacja ekologiczna. Wybrane problemy (s. 127–136). Krosno: Armagraf.
  • Wychowałek, K., Świderek, G. (2011). Kto ma czas na ekologię? Raport z badania edukacji ekologicznej w edukacji formalnej. Łódź: Stowarzyszenie Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a8d69189-552f-4c09-87af-c7012a066d53
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.