PL EN


2011 | 47 | 4 | 103-116
Article title

On (some) presuppositions in mathematics

Title variants
PL
Presupozycje w matematyce
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper considers the problem of presuppositions in mathematics and in philosophy of mathematics. Both mathematicians and philosophers of mathematics make certain assumptions about mathematics, e.g. that it is formalizable, that there are unsolvable problems in mathematics (or – on the contrary – that all such problems can be solved), or that mathematical proofs have no empirical content. In this context, three groups of problems are discussed, which seem particularly interesting: 1. The relation between the formal and the informal discourse in mathematics, 2. The question of “ignorabimus” in mathematics, 3. The a priori status of mathematics.
PL
W artykule rozważa się problem presupozycji w matematyce i w filozofi matematyki. Zarówno matematycy jak i filozofowie matematyki przyjmują pewne założenia dotyczące matematyki, np. założenie o możliwości jej sformalizowania, założenie o istnieniu w matematyce problemów nierozstrzygalnych (lub - przeciwnie – że wszystkie problemy mogą być rozstrzygnięte), czy założenie, że dowody matematyczne nie mają treści empirycznej. W tym kontekście w artykule dyskutuje się trzy grupy problemów, które wydają się szczególnie interesujące: 1. relacja między formalnymi i pozaformalnymi dyskursami w matematyce, 2. kwestia „ignorabimus” w matematyce, 2. status aprioryczny matematyki.
Year
Volume
47
Issue
4
Pages
103-116
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii, Zakład Filozofii Nauki, ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-047 Warszawa, Poland, wojtow@uw.edu.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a92d57e0-d92e-49b5-b3ca-4b1023a8a8df
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.