PL EN


2016 | 4(46) | 155-161
Article title

Rola personelu sprzedażowego w zarządzaniu relacjami z klientem. Wyniki badań w małych i średnich przedsiębiorstwach województwa opolskiego

Title variants
EN
The Role of Human Capital in the Customer Relationship Management. The Results of Research in Small and Medium-Sized Enterprises of the Opolskie Voivodship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiona została rola zasobów personelu sprzedażowego w zarządzaniu relacjami z kapitałem klienckim. Ogólna teza artykułu skupiona jest na omówieniu warunków i instrumentów wykorzystanych przez kadrę zarządzającą w procesie motywacji personelu sprzedażowego. W autorskich badaniach przeprowadzonych wśród małych i średnich przedsiębiorstw w województwie opolskim skoncentrowano się na zarządzaniu kapitałem klienckim, jednakże tematyka badania objęła również zagadnienia związane z funkcjonowaniem personelu sprzedażowego odpowiedzialnego za współpracę z kapitałem klienckim w tych przedsiębiorstwach.
EN
The paper characterized the salesforce human resources and its role in customer relationship management. The general proposition of this paper, is to discuss the conditions and instruments under which managers can motivate enterprise saleforce HR. A part of the report, based on the results of studies carried out on the client capital management in the small and medium-sized enterprises in Opolskie Voivodship, was dedicated to human capital management responsible for the cooperation with client capital in those enterprises.
Contributors
  • Politechnika Opolska, Polska
References
  • Adamska M. (2014): Zarządzanie kapitałem klienckim w małych i średnich przedsiębiorstwach województwa opolskiego — wyniki badań regionalnych. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 12 (2), s. 133–139.
  • Altkorn J., Kramer T. (red.) (1998): Leksykon marketingu. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
  • Cybulski K. (2011): Motywowanie personelu organizacji sprzedażowych w okresie turbulencji rynkowych. „Problemy Zarządzania”, nr 9 (4), s. 181–190.
  • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2009): Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie. Koncepcje, narzędzia, zastosowania. Kraków-Warszawa, Oficyna Wolters Kluwer Polska.
  • Kochanowski J. (2003): Podstawy i zarządzanie marketingiem. Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
  • Kozłowski W. (2010): Zarządzanie motywacją pracowników. Warszawa, CeDeWu Wydawnictwa Fachowe.
  • Pazio N.M. (2015): Marketing q lojalności. Warszawa, Difin.
  • Pocztowski A. (2007): Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie, procesy, metody. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aa036f76-05c9-4cae-81dc-924197af383e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.