PL EN


2018 | 6 | 241-255
Article title

Classics of Education Sciences: Maria Montessori. Background knowledge and perceived meanings of University students compared to teachers attending Montessori in-service training courses

Authors
Content
Title variants
PL
Klasyka nauk edukacyjnych: Maria Montessori. Wiedza środowiskowa i odkrycie znaczenia w ocenie studentów Uniwersytetu oraz nauczycieli uczestniczących w kursie szkoleniowym Montessori
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Maria Montessori’s pedagogy is considered a “classics” of Education Sciences. In this contribution, a survey conducted with three different groups of subjects attending University lectures or in-service Montessori training courses is reported. Main research purpose is to discover background knowledge and perceived meanings of each group concerning the Montessori Method and its main characteristics. Data collected from the three groups under investigation are compared to identify the most macroscopic differences and / or similarities. Through the graphs produced, first reflections and conclusions are attempted, at the same time readers are invited to build their own opinions inferring other meanings or conclusions thanks to data and reading tools provided.
PL
Pedagogika Marii Montessori jest postrzegana jako „klasyka” w naukach edukacyjnych. W pracy zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na trzech grupach badawczych: studentach oraz dwóch grupach nauczycieli będących uczestnikami szkolenia Montessori. Głównym celem badania było rozpoznanie stanu wiedzy środowiskowej i ustalenie, co poszczególne grupy rozumieją przez metodę Montessori. Zebrane dane przeanalizowano, aby określić najważniejsze różnice i podobieństwa w wynikach uzyskanych w tych grupach. Graficzne zaprezentowanie wyników badań pozwoliło na sformułowanie wniosków, czytający może także na ich podstawie samodzielnie zbudować własną opinię na ten temat.
Year
Volume
6
Pages
241-255
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
  • Department of Education University of Bergamo, Italy
References
  • Manion L., Cohen L., Morrison K., Research methods in education, Abingdon Oxford, Routledge, 2011.
  • Mezirow J. Apprendimento e trasformazione, Milano, Cortina, 2003.
  • Montessori M., La scoperta del bambino, Milano, Garzanti, 2000.
  • Montessori M., La mente del bambino. Mente assorbente, Milano, Garzanti, 2007.
  • Montessori M., L’autoeducazione nelle scuole elementari, Milano, Garzanti, 2000.
  • Nisbet J.D., Entwistle N.J., Metodologia della ricerca educativa e della sperimentazione, Roma, Armando, 1999.
  • Schön D.A., Il professionista riflessivo, Bari, Dedalo, 1993.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-9888
e-ISSN
2544-1205
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-af326156-1508-4f2c-a9a6-f7ad7705636e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.