PL EN


2014 | 11 | 65-74
Article title

Od shadowingu do projektu – modelowanie dydaktyki tłumaczenia symultanicznego

Authors
Title variants
EN
From Shadowing to a Project – Towards a Model of Simultaneous Interpreting Teaching
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The title of this article points to the progressivity of the didactic process in the area of simultaneous interpreting. The didactic process starts with exercises aimed at increasing the capacity of short-term memory, concentration, multi-tasking and memorising key information. Its last stage constitutes the execution of a project, i.e. a simulated commission that is received by a student acting as a simultaneous interpreter. The project requires the involvement of a team consisting of max. 10 persons, in which each member has a specific role to perform in a dynamic translational chain understood in terms of a communicative chain (cf. J. Żmudzki 2013). The aim of the article is thus to establish a model of teaching and developing translatoric skills (cf. S. Grucza 2008) in the area of simultaneous interpreting. The model consists of four stages: (a) warm-up, (b) source text analysis, (c) interpreting of the source text, (d) evaluation or self-evaluation. Such a model of simultaneous interpreting teaching is influenced by two factors presented in the article: (a) the intended learning outcomes, and (b) the problem catalogue, which is compiled based on students’ responses after their first simultaneous interpreting experience.
Year
Issue
11
Pages
65-74
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
References
 • Biel, Ł. (2012), Kompetencja w zakresie świadczenia usług tłumaczeniowych a uczenie się przez projekt, (w:) M. Piotrowska/ A. Czesak/ A. Gomola/ S. Tyupa (red.) Kompetencje tłumacza. Kraków. 97–105.
 • Bühler, H. (1986), Linguistic (Semantic) and Extralinguistic (Pragmatic) Criteria for the Evaluation of Conference Interpretation and Interpreters, (w:) Multilingua 5, 4. 231–235.
 • Grucza, F. (1983), Zagadnienia metalingwistyki. Lingwistyka – jej przedmiot, lingwi-styka stosowana. Warszawa.
 • Grucza, F. (1993), Język, ludzkie właściwości językowe, językowa zdolność ludzi, (w:) J. Piontka/ A. Wiercińska (red.), Człowiek w perspektywie ujęć biokulturowych. Ponzań. 151–174.
 • Grucza, S. (2008), Dydaktyka translacji. Terminologiczna preparacja dydaktycznych tekstów specjalistycznych, (w:) J. Lukszyn (red.), Podstawy technolingwistyki II. Warszawa. 155–182.
 • Kalina, S. (1998), Strategische Prozesse beim Dolmetschen. Theoretische Grundlagen, empirische Fallstudien, didaktische Konsequenzen. Tübingen.
 • Klimkowski, K. (2011), Antropocentryczna teoria języków ludzkich jako podstawa dydaktyki translacji (na przykładzie programu studiów kształcących tłumaczy kabinowych), (w:) Lingwistyka Stosowana/ Applied Linguistics/ Angewandte Linguistik. 4. 95–110.
 • Lukszyn, J. (red.) (1998), Tezaurus terminologii translatorycznej. Warszawa
 • Marchwiński, A. Wiedza fachowa a kompetencja translatorska, (w:) J. Lukszyn (red.), Podstawy technolingwistyki II. Warszawa. 25–38.
 • Mocer-Mercer, B. (2008), Skill Acquisition in Interpreting: A Human Performance Perspective (w:) The Interpreter and Translator Trainer 2(1). 1–28.
 • Pym, A. (2008), Professional Corpora: Teaching Strategies for Work with Online Documentation, Translation Memories, and Content Management, (w:) Chinese Translator’s Journal 29/2, http://tinet.org/~apym/on-line/translation/2008_professional_corpora.pdf
 • Żmudzki, J. (1995), Konsekutivdolmetschen. Handlungen–Operationen–Strategien. Lublin.
 • Żmudzki, J. (2013), Holizm funkcjonalny w perspektywie translatoryki antropocen-trycznej, (w:) Lingwistyka Stosowana/ Applied Linguistics/ Angewandte Linguistik 8. 177–187.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-4814
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b0e3591a-8cb2-4d0c-aef8-b3f37a3f069a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.