Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | LIX | 199-209

Article title

Intertekstualne relacje w parodii bułgarskiego pisarza Ljubomira Kotewa

Authors

Content

Title variants

EN
Intertextual relations in parody of Bulgarian writer Ljubomir Kotev

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Z punktu widzenia gatunkowego praca ta prezentuje współczesny tekst literacki bułgarskiego pisarza Ljubomira Kotewa. Jego utwór Galeria typów i charakterów bułgarskich w czasach tureckich i dzisiejszych (2004) jest parodią noweli słynnego bułgarskiego pisarza Iwana Wazowa pod tym samym tytułem. Kotew dostrzegł bardzo interesującą analogię między dzisiejszą Bułgarią a światem przedstawionym przez Wazowa w tekście źródłowym, mimo że upłynęło wiele lat od czasu jego kreacji. Analiza współczesnego utworu ujawnia możliwości parodii stworzenia szeregu charakterów, które egzystują w trzech planach: społecznym, politycznym i kulturalnym. Porównanie tekstów dwóch autorów skłania do refleksji o problemach bułgarskiej tożsamości.
EN
From the genre point of view this research presents a contemporary literary text by Ljubomir Kotev from Bulgaria. His Gallery of Bulgarian types and characters in the time of Turkish yoke and nowadays (2004) is a parody of a novel by Ivan Vasov entitled in the same way. Kotev has found a very interesting analogy between today’s Bulgaria and the world described by Wasov, even though so many years have past. The analysis of the Kotev’s text proves the abilities of a parody, creating a set of life-like characters that exist in three planes: social, political and cultural one as well. The compression of the two texts mentioned above induces to reflection about the problem of Bulgarian identity.

Year

Volume

LIX

Pages

199-209

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

author
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Slawistyki Południowej

References

 • Balbus Stanisław, 1996, Między stylami, Kraków
 • Cieślikowska Teresa, 1995, Tekst literacki wobec tekstu wzorca, [w:] taż, W kręgu genologii, intertekstualności, teorii sugestii, Warszawa–Łódź, s. 112–123
 • Głowiński Michał, 2000, Parodia konstruktywna. O Pornografii Gombrowicza, [w:] tenże, Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje, Kraków, s. 225–243
 • Hutcheon Linda, 2007, Teoria parodii. Lekcja sztuki XX wieku, tłum. A. Wojtanowska, W. Wojtowicz, Wrocław
 • Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, 2006, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Kraków
 • Markiewicz Henryk, 1996, Odmiany intertekstualności; Parodia a inne gatunki literackie, [w:] tenże, Wymiary dzieła literackiego. Prace wybrane, t. 4, Kraków
 • Mitosek Zofia, 2004, Opowiadanie i ironia, [w:] Opowiadanie w perspektywie badań porównawczych, red. Z. Mitosek, Kraków
 • Nycz Ryszard, 2000, Parodia: znaczenia terminu, [w:] tenże, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Kraków, s. 200–209
 • Nycz Ryszard, 2006, Poetyka intertekstualna: tradycje i perspektywy, [w:] Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Kraków
 • Paczew Ilija, 2006, Badania intertekstualne w literaturoznawstwie bułgarskim, [w:] Intertekstualność w literaturach i kulturach słowiańskich, red. I. Kowalska-Paszt, M. Kuczyńska, J. Czaplińska, A. Wątorski, Szczecin, s. 202–208
 • Paczew Ilija, 2007, Gatunek. Kreacja. Tożsamość. Poetyka powieści Iwana Wazowa Pod jarzmem, Łódź
 • Wazow Iwan, Typy i typki (Cziczowci), tłum. H. Kalita, Warszawa 1970
 • Вазов Иван, 2001, Галерия от типове и нрави български в турско време, Велико Търново
 • Котев Любомир, 2004, Галерия от типове и нрави български в турско и наше време, София
 • Янев Симеон, 1989, Пародийното в литературата, София

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0076-0390

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-b3f072ba-1839-400f-b620-b26f3a51aeb0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.