Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 3 | 2 | 192-205

Article title

Znaczenie Zintegrowanej Polityki Produktowej w kształtowaniu wiedzy o jakości wyrobów

Content

Title variants

EN
Role of Integrated Product Policy in the development of knowledge about the quality of products

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono proces kształtowania wiedzy o jakości wyrobów opisując cele i instrumenty Zintegrowanej Polityki Produktowej począwszy od etykietowania środowiskowego przez systemy zarządzania środowiskowego po upowszechnianie informacji dla konsument ów. Podkreślono także wagę podmiotów zaangażowanych w propagowanie ZPP, co jest warunkiem koniecznym dla osiągnięcia jej celów. Autor zwraca uwagę na rolę dwóch podmiotów, tj. przedsiębiorstw oraz konsumentów. W artykule opisano także marketing ekologiczny w aspekcie kształtowania zachowań konsumentów oraz dokonano charakterystyki konsumentów ze względu na poziom świadomości ekologicznej.

Year

Volume

3

Issue

2

Pages

192-205

Physical description

Contributors

 • Mgr inż., Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów, Wydział Towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

References

 • Adamczyk J. (1997), Eco-produkt w strategii rozwoju przedsiębiorstw, [w:] Ekologia wyrobów, Adamczyk W. (red.), AE w Krakowie, Kraków.
 • Adamczyk W., Koterwa M. (2002), Systemy znakowania ekologicznego wyrobów, [w:] Ekologiczne problemy jakości wyrobów, Adamczyk W. (red.), Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków.
 • Becla A., Czaja S. (2008), Rozwój prośrodowiskowych systemów zarządzania w przedsiębiorstwie, [w:] Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie,Graczyk A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Burchard-Dziubińska M. (1998), Ekologiczne i ekonomiczne aspekty restruk-turyzacji przemysłu, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 • Kokoszka K. (2008), Marketing ekologiczny w przedsiębiorstwie, [w:] Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie, Graczyk A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław. Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego. Zintegrowana Polityka Produktowa. Wykorzystywanie podejścia środowiskowego opartego na analizie cyklu życia produktu, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, 18.06.2003 r., COM (2003) 302.
 • Lewandowski J. (2000), Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Lorek E. (2008), Polska polityka energetyczna w warunkach integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Peattie K. (1995), Environmental Marketing Management, Pitman Publishing, London.
 • Poskrobko T. (2007), Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie, [w:] Zarządzanie środowiskiem, Poskrobko B. (red.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Strategia wdrażania w Polsce Zintegrowanej Polityki Produktowej, Dokument przyjęty przez Komitet Europejskiej Rady Ministrów w dniu 25 lutego 2005 r., Ministerstwo Środowiska
 • Wojnarowska M. (2011), Zachowania konsumentów w kontekście ekomarke-tingu, [w:] Marketing przyszłości. Trandy. Strategie. Instrumenty. Przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu, Rosa G., Smalec A. (red.), Zeszyty Naukowe nr 661, Ekonomiczne Problemy Usług nr 73, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Zaremba S. (1997), Ekologia produktów a idee zielonego konsumeryzmu, [w:] Ekologia wyrobów, Adamczyk W. (red.), AE w Krakowie, Kraków.
 • Zaremba-Warnke S. (2009), Pojęcie marketingu ekologicznego, [w:] Marketing ekologiczny, Zaremba-Warnke S. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-be883f3b-40f1-44ae-b8ad-490ef41318c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.