Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 4(82) | 20-23

Article title

Discrepancies in the Interpretation of the Real Estate Market Value. Causes and Consequences

Content

Title variants

PL
Rozbieżności w interpretacji wartości rynkowej nieruchomości. Przyczyny i skutki

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
For thirty years now, institutions responsible for the international shape of valuation standards have sought to harmonize the definitions relevant to the valuation process, the most important being market value. The definition adopted in the International Valuation Standards was consistent with the one used in the European Valuation Standards, which was accepted in the European Union. It seemed that these organizations also interpreted this value in a similar way. However, the latest edition of the European Valuation Standards (published in 2012) has revealed a discrepancy. The purpose of this article is to: – present the existing definitions and interpretations of market value, – explain the concept of market value adopted in the European Valuation Standards, – identify the causes and consequences of differences in the market value interpretation.
PL
Przez trzydzieści lat instytucje odpowiedzialne za międzynarodowy kształt standardów wyceny dążyły do ujednolicenia definicji, istotnych w procesie wyceny. Do najistotniejszych należy wartość rynkowa. Definicja przyjęta w Międzynarodowych Standardach Wyceny była zgodna z definicją w Europejskich Standardach Wyceny, z definicją przyjmowaną w Unii Europejskiej. Wydawało się, że organizacje te są zgodne również na obszarze interpretacji tej wartości. Jednakże ostatnie wydanie Europejskich Standardów Wyceny z 2012 roku ujawniło rozbieżność. Celem artykułu jest:  przedstawienie dotychczasowych definicji i interpretacji wartości rynkowej,  wyjaśnienie koncepcji wartości rynkowej, przyjętej w Europejskich Standardach Wyceny,  wskazanie przyczyn i skutków rozbieżności interpretacyjnych wartości rynkowej.

Year

Issue

Pages

20-23

Physical description

Dates

published
2012-12-30

Contributors

 • Uniwersytet Łódzki, Katedra Inwestycji i Nieruchomości, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, 90-214 Łódź

References

 • Carlsberg Report, RICS 2002.
 • Edge J.A., The Globalization of Real Estate Appraisal: A European Perspective, The Appraisal Journal, January 2001.
 • European Valuation Standards 2012, seventh edition, The European Group of Valuers’ Associations, TEGoVA, 2012.
 • Europejskie Standardy Wyceny 2000, Polish Edition, PFSRM, Warsaw 2001.
 • Grzesik K., Źróbek S., Nowe europejskie interpretacje wartości rynkowej i godziwej, Studia i Materiały, TNN, Olsztyn 2012.
 • Lennhoff D.C., Elgie W.A., Highest and best user, The Appraisal Journal,1995.
 • Mallinson Report, RICS 1994.
 • Międzynarodowe Standardy Wyceny 2005, Polish Edition, PFSRM, Warsaw 2005.
 • Międzynarodowe Standardy Wyceny 2011, Polish Edition, PFSRM , Warsaw, typescript.
 • Milgrim M. R., International Valuation Standards for Global Property Markets, Japan Real Estate Institute, Tokyo , 31 January 2001.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bf11624f-76fe-41c9-815f-ad9b9d0fa1ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.