Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2007 | 3 | 139-154

Article title

Marketingowa rola przywódcy politycznego

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Year

Volume

3

Pages

139-154

Physical description

Dates

published
2007

Contributors

References

 • Balicki J., Bogucka M., Historia Holandii, Wrocław 1976.
 • Baszkiewicz J., Historia Francji, Wrocław 1974.
 • Bazylow L., Historia Powszechna 1789-1918, Warszawa 1986.
 • Bielicki M., Zapomniany świat Sumerów, Warszawa 1969.
 • Bullock A., Hitler Studium tyranii, Warszawa 1969.
 • Chruściak R., System wyborczy i wybory w Polsce w latach 1989-1998 Parlamentarne spory i dyskusje, Warszawa 1999.
 • Cwalina W., Telewizyjna reklama polityczna, Lublin 2000.
 • Czapliński W., Galos A., Korta W., Historia Niemiec, Wrocław 1990.
 • Czuba K., Media i władza, Warszawa 1995.
 • Dudkiewicz W., Jolanta Kwaśniewska Polka idolka, Warszawa 2004.
 • Fraser L., Propaganda, London 1957.
 • Frontczak-Rudnicka B., Marketing polityczny – nowe narzędzie komunikacji politycznej w Polsce, [w:] Przemiany polityczne lat dziewięćdziesiątych, pod red. J.J. Wiatra, Warszawa 1999.
 • Jabłońska A., Klub przyjaciół dyktatorów, „Wprost”, 29 I 2006, nr 4.
 • Jaczynowska M., Historia Starożytnego Rzymu, Warszawa 1976.
 • Jaczynowska M., Musiał D., Stępień M., Historia Starożytna, Warszawa 1999.
 • Kalnins B., Der Sowjetische Propagandastaat. Das System und die Mittel der Massenbeeinflussung in der Sowjetunion, Stockholm 1956.
 • Mazur M., Marketing polityczny, Warszawa 2002.
 • Mikeln M., Stalin, Warszawa 1990.
 • Morenz S., Bóg i człowiek w starożytnym Egipcie, Warszawa 1972.
 • Mrówka R, Analiza strategiczna, [w:] Komunikacja polityczna „Jak wygrać wybory?”, pod red. W Ferenca, R. Mrówki i S. Wilkos.
 • Muszyński J., Marketing polityczny, Warszawa 1999.
 • Muszyński J., Marketingowe prawo wyborcze, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie”, 2002, z. 1/11/.
 • Muszyński J., Polityka i politycy, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie”, 1999, z. 5.
 • Muszyński J., Teoria marketingu politycznego, Warszawa 2004.
 • Norris P., A Virtuous Circle Politucal Communicztions in Postindustrial Societes, Cambridge 2000.
 • Ostrogorski G., Dzieje Bizancjum, Warszawa 1968.
 • Radziński E., Stalin, Warszawa 1996.
 • Roberts A., Hitler i Churchill Sekrety Przywództwa, Wrocław 2003.
 • Runciman S., A History of The Crusades, Cambridge 1957, t. I.
 • S. Gebethner, Wybory do sejmu i senatu, Warszawa 2001.
 • Siebert F.S., Peterson T., SchwammW., Four theories of the press, Urbana 1956.
 • Stępińska A., Marketingowe strategie wyborcze. Wybory prezydenckie w Polsce /1990-2000/, Poznań 2004.
 • Świderek A., Hellada królów, Warszawa 1969.
 • Szarzyńska K., Piśmiennictwo starożytnej Mezopotamii, [w:] Mezopotamia, pod red. J. Brauna, Warszawa 1971.
 • Szczudłowska A., Piśmiennictwo staroegipskie, [w:] Starożytny Egipt, pod red. A. Szczudłowskiej, Warszawa 1976.
 • Trevelyan G.M., Historia Anglii, Warszawa 1967.
 • Winiecki J., Bunt Kalego, „Wprost”, 29 I 2006, nr 4.
 • Wiszniowski R., Marketing wyborczy, Warszawa-Wrocław 2000.
 • Wiszniowski R., Wprowadzenie do teorii marketingu politycznego, [w:] Marketing polityczny w teorii i praktyce, pod red. A. W. Jabłońskiego i L. Sobkowiaka, Wrocław 2002.
 • Zeman Z.A.B., Nazi Propaganda, London 1964.
 • Zientara B., Historia Powszechna Średniowiecza, Warszawa 1996.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1896-4087

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bfdef488-3ecb-4b18-aca7-1079731e84a5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.