Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 10 | 13-35

Article title

Migrations And Mirages

Authors

Content

Title variants

PL
Migracje i złudzenia

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
This article focuses on the relation between the urge to migrate and the lure of a distance that may be a mirage in the sense of an illusion, but may also, like mirages, correspond to something that really exists beyond the horizon – though that horizon may shift constantly. It will do so by drawing on the experiences of the author himself; on a poem by Mariève Rugo, who was born in Bucharest but grew up in New York; on Jenny Erpenbeck’s novel Geh, ging, gegangen, which deals with African refugees in Berlin and a retired Classicist professor’s developing relationship with them; and Roberto Rossellini’s film Stromboli – terra di dio, whose protagonist, played by Ingrid Bergman in her first film with Rossellini, marries an inhabitant of the eponymous island in order to escape a displaced persons’ camp, only to find her marriage to be a mirage in both of the senses identified in this abstract’s first sentence, as it takes her to a place of both physical and metaphysical significance.
PL
Artykuł ten traktuje o stosunku między chęcią migracji a przynętą odległości która może być mirażem w sensie iluzji ale może też istnieć naprawdę, tak jak miraż odpowiada miejscu istniejącym naprawdę poza horyzontem – chociaż horyzont ten bezustannie zmienia miejsce. Robi to czerpiąc z doświadczeń samego autora; z wiersza Mariève Rugo, która urodziła się w Bukareszcie ale wyrosła w Nowym Yorku; z powieści Jenny Erpenbeck pod tytułem Geh, ging, gegangen, która traktuje o uchodźcach afrykańskich w Berline i o rozwoju stosunku między nimi a emerytowanym profesorem klasyki; i z filmu Roberta Rosselliniego Stromboli – terra di dio, którego bohaterka, grana przez Ingrid Bergman w pierwszym filmie który robiła razem z Rossellinim, pobiera się z mieszkańcem tytułowej wyspy po to aby się wydostać z obozu dla ludzi wysiedlonych, ale która potem się przekona iż małżeństwo jej stało się mirażem w obu sensach wymienionych na początku tego streszczenia, bo doprowadziło ją do miejsca mającego znaczenie i fizyczne i metafizyczne.

Journal

Year

Issue

10

Pages

13-35

Physical description

Contributors

author
 • The University of Western Ontario

References

 • Brunette P., Roberto Rossellini. Oxford University Press New York and Oxford 1987. https://doi.org/10.2307/1578725
 • Bachelard G., La terre et les rêveries du repos. José Corti Paris 1948.
 • Erpenbeck J., Geh, ging, gegangen. Knaus München 2015.
 • Erpenbeck J., Go, Went, Gone. trans. Susan Bernofsky New Directions New York 2017.
 • Gansera R., Jacobsen W. et al., Roberto Rossellini. Carl Hanser Verlag Műnchen 1987.
 • Hardwick E., Sleepless Nights. Random House New York 1979.
 • Hirsi Ali A., Heretic: why Islam needs a reformation now. Alfred A. Knopf Canada, 2015.
 • James H., ‘Daniel Deronda: A Conversation’, The Great Tradition. (red.) F.R. Leavis, F.R. Pelican, Harmondsworth 1972. 284–303.
 • Lewis C.S., Mere Christianity. Collins Glasgow 1984.
 • Lewis C.S., Surprised by Joy. Collins Glasgow 1982.
 • Luiselli V., Lost Children Archive. Knopf New York 2019.
 • Novakovich J. Shopping for a better country: essays. Dzanc Books Westland, MI 2012.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c03892ad-48f1-4b8b-af39-f6739fb8ead1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.