Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 1(45) | 83-95

Article title

Pomiędzy autentyzmem a imitacją. Problem rekonstrukcji historycznych konstrukcji ciesielskich

Authors

Content

Title variants

EN
Between authenticity and imitation. The problem of reconstruction of the historical carpenter constructions

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule podjęto próbę przybliżenia problematyki rekonstrukcji historycznych konstrukcji ciesielskich w obiektach zabytkowych. Pojawiły się one wraz z rozwojem europejskiego konserwatorstwa w początkach XX w. Początkowo związane były jeszcze z nurtem restauracji historycznej, a następnie z odbudową zabytków zniszczonych w czasie obu wojen światowych oraz w wyniku pożarów i katastrof. Zasygnalizowano też pojawienie się w ostatnich latach w pracach remontowych przykładów działań nazywanych rekonstrukcjami dawnych konstrukcji ciesielskich, niemających jednak nic wspólnego z rekonstrukcjami w rozumieniu konserwatorskim, prowadzących do likwidacji autentycznych konstrukcji i zastępowania ich imitacjami nieposiadającymi żadnych wartości zabytkowych.
EN
In the article the author tried to magnify the problematics of reconstructions of historical carpentry constructions in the monumental objects, which have appeared together with the development of European restoration in the beginning of 20th century. First it was connected with the trend of historical restoration and then with the reconstructions monuments destroyed during two world wars and in the consequence of fire or other disasters. The author signaled also appearance, in the recent years, of the examples of activities called reconstructions of the ancient carpentry constructions which don’t have anything in common with the reconstructions in the conservatory understanding and lead to the liquidation of the authentic constructions and their replacement by the imitations with no antique value.

Journal

Year

Issue

Pages

83-95

Physical description

Contributors

 • Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie

References

 • Mayer J., Henri Deneux, a Pioneer (1874–1969), [w:] P. Hoffsummer (red.), Roof Frames from the 11th to the 19th Century. Typology and Development in Northern France and in Belgium, BREPOLS, Turnhout 2009, 25–31.
 • Ostendorf F., Die Geschichte des Dachwerks, B.G. Teubner, Leipzig–Berlin 1908.
 • Raczyński J., Przyczynki do historji ciesielskich konstrukcyj dachowych w Polsce, „Studia do Dziejów Sztuki w Polsce” 1930, Nr 3, 1–30.
 • Dettloff P., Odbudowa i restauracja zabytków architektury w Polsce w latach 1918–1939. Teoria i praktyka, Universitas, Kraków 2006.
 • Jankowski A., Kościoły drewniane o zdwojonej konstrukcji ścian w Wielkopolsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2009.
 • Stępień P.M., Rekonstrukcja i kreacja w odnowie zamku na Wawelu, „Ochrona Zabytków” 2007, Nr 2, 27–50.
 • Kilarski M., Odbudowa i konserwacja zespołu zamkowego w Malborku w latach 1945–2000, Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork 2007.
 • Rząd R., Zamek w Malborku. Dni powszednie odbudowy, Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork 1996.
 • Omilanowska M., Stefan Szyller 1857–1933. Warszawski architekt doby historyzmu, Wydawnictwo Fundacji „Historia pro Futuro”, Warszawa 1995.
 • Żukowski J., Fara w Szydłowie, „Biuletyn Historii Sztuki” 1948, Nr 1, 23–39.
 • Kornecki M., Dzwonnica bocheńska odbudowana, „Kościoły Drewniane” 1993, z. 10, nlb.
 • Karta ewidencyjna dzwonnicy w Bochni, oprac. M.H. Grabski, wrzesień 1999 r., archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c109fa02-b504-4728-ac2b-78e7c753763e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.