Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 95 | 13-20

Article title

Zarządzanie terenami zielonymi w Dolinie Bugu jako czynnik sprzyjający rozwojowi agroturystyki

Title variants

EN
Management of Green Areas in the Valley of the Bug as a Factor in the Development of Rural Tourism

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Agroturystyka jest formą turystyki wiejskiej, która przez ostatnie lata dynamicznie się rozwija. Odnotowuje się coraz większe zapotrzebowanie na usługi udostępniające taki wypoczynek, jak: jazda konna, kajakarstwo, jazda na rowerze, kuligi, zbieranie ziół, owoców, grzybów, spacery i wiele innych. Agroturystyka jest szansą z jednej strony dla ludności miejskiej na atrakcyjny i relatywnie tani wypoczynek, a z drugiej strony jest doskonałym sposobem zapobiegającym likwidowaniu wielu gospodarstw rolnych. W poniższym artykule przedstawiono możliwości, jakie daje pobyt w gospodarstwach agroturystycznych w Dolinie Bugu oraz sposób zarządzania nimi.
EN
Agrotourism is a form of rural tourism, which in recent years has been growing. There has also been an increasing demand for services that provide such forms of relaxation as horse riding, canoeing, cycling, sleigh rides, picking herbs, fruit, fungi, walking and other activities. On the one hand agrotourism is a chance for the urban population to spend an attractive and relatively cheap holiday, on the other hand it is a great way to prevent the liquidation of many farms. The following article presents opportunities offered by staying in farm houses in the Valley of the Bug and the way of managing them.

Contributors

 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
author
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

References

 • 1. Altkorn J., Marketing w turystyce, Wyd. PWN, Warszawa 1997.
 • 2. Balińska A., Sikorska-Wolak I., Agroturystyka w Dolinie Bugu i jej uwarunkowania, Wyd. SGGW, Warszawa 2001.
 • 3. Drzewiecki M., Podstawy agroturystyki, Wyd. OPO, Bydgoszcz 2001.
 • 4. Jankowska J., Radzka E., Koc G., Rak J., Walory przyrodnicze i krajobrazowe sprzyjające rozwojowi turystki w gminie Sarnaki. Wybrane zagadnienia z turystyki wiejskiej, Bergier, B. Sawicki, (red.), Wyd. PWSZ im. Papieża Jana Pawła II, Biała Podlaska 2005.
 • 5. Majewski J., Agroturystyka to też biznes, Wyd. Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2000.
 • 6. Strzembicki L., Kmita E., Agroturystyka - formą przedsiębiorczości ludności rolniczej w Polsce. Alternatywne źródła dochodów ludności wiejskiej, Biuletyn regionalny Zakładu Doradztwa Rolniczego nr 309, Akademia Rolnicza w Krakowie, Kraków 1994.
 • 7. Sudnik M., Agroturystyka na terenach nadbużańskich, "Wieś Mazowiecka", nr 4/2002.
 • 8. Woch E., Gołub G., Cele i uwarunkowania prowadzenia działalności agroturystycznej na przykładzie Doliny Środkowego Bugu. Wybrane zagadnienia z turystyki wiejskiej, Bergier J., Sawicki B. (red.), Wyd. PWSZ im. Papieża Jana Pawła II, Biała Podlaska 2005.

Notes

PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c202cea4-6836-4c60-a310-564f7c1b4606
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.