Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 18 | 4(69) | 37-46

Article title

Dochodzenie roszczeń pieniężnych w elektronicznym postępowaniu upominawczym – aspekty praktyczne oraz postulaty de lege ferenda

Title variants

EN
Pursuing financial claims by electronic writ of payment proceedings – practical aspects and postulates de lege ferenda

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł prezentuje praktyczne aspekty dochodzenia roszczeń pieniężnych w procesie cywilnym w postępowaniu odrębnym – elektronicznym postępowaniu upominawczym. Autor omawia regulacje procesowe normujące to postępowanie oraz techniczne aspekty składania pism procesowych, w tym przede wszystkim pozwu, za pomocą systemu teleinformatycznego. W opracowaniu zauważa się pewne nieprawidłowości obowiązujących regulacji prawnych, jak również istniejących rozwiązań technicznych, co pozwala Autorowi na sformułowanie postulatów odnośnie zmian w prawie oraz zmian technicznych systemu teleinformatycznego.
EN
The article presents practical aspects of financial claims in separate civil proceedings – electronic proceedings by writ of payment. The author discusses the regulations governing the proceedings and the technical aspects of procedural documents’ submission, primarily including the lawsuit, using ICT system. The study noted some irregularities in legal regulations, as well as existing technical solutions, which allow the author to formulate postulates regarding changes in the law and changes in technical ICT system.

Year

Volume

18

Issue

Pages

37-46

Physical description

Dates

published
2016-01

Contributors

  • Uniwersytet Gdanski, Wydzial Prawa i Administracji, Katedra Postepowania Cywilnego, ul. Bazynskiego 6, 80-952 Gdansk, Poland

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c23aa065-2d73-4703-8927-3cb49d6f566a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.