Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 27 | 315-324

Article title

Publikacja przepisu na lekarstwo przeciwko wściekliźnie w 1798 roku

Content

Title variants

EN
Publication of a recipe for anti-rabies medicine in 1798

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Prowincja Prusy Południowe, istniejąca w latach 1793-1807, utworzona została z ziem zagarniętych przez Prusy w wyniku rozbiorów Rzeczypospolitej. Władze pruskie wprowadziły nowy system zarządzania zdobytymi terytoriami. W związku z tym wydawane były liczne edykty dotyczące rozmaitych dziedzin życia społecznego i gospodarczego, w tym opieki medycznej państwa. Jednym z przykładów takiego rozporządzenia była publikacja przepisu na lekarstwo przeciwko wściekliźnie. Dokument zawiera opis składników, sposób przygotowania oraz dawkowania medykamentu mającego na celu leczenie wścieklizny na 100 lat przed opracowaniem przez Ludwika Pasteura szczepionki na tę chorobę.
EN
The province of South Prussia, existing in the years 1793–1807, was formed from lands seized by Prussia as a result of the partitions of the Republic of Poland. Prussian authorities introduced a new system of managing the seized territories. Therefore, numerous edicts were issued, concerning various areas of social and economic life, including state medical care. One example of such a regulation was the publication of a recipe for anti-rabies medicine. The document contains a description of the ingredients, preparation method and dosage of a medicine aiming to treat rabies 100 years before Louis Pasteur developed a vaccine for this disease.

Year

Volume

27

Pages

315-324

Physical description

Dates

published
2020-10-30

Contributors

  • Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa

References

  • Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Generalne Dyrektorium Finansów, Wojny i Domen. Departament Prus Południowych, sygn. I/649
  • Borodziej Monika, Generalne Dyrektorium Finansów, Wojny i Domen. Departament Prus Południowych [w:] Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Przewodnik po zasobie, t. 2: Epoka porozbiorowa, red. Franciszka Ramotowska, Warszawa 1998, s. 7–10
  • Buczek Jan, Wścieklizna – historia, stan obecny, kontrola epidemiologiczna, „Medycyna Weterynaryjna”, t. 55, 1999, nr 12, s. 783–787
  • Gonkowski Sławomir, Rozwój lecznictwa wścieklizny na ziemiach polskich w XIX wieku [w:] Dawna medycyna i weterynaria. Środowisko a zwierzę, red. Mariusz Z. Felsmann, Józef Szarek, Mirosława Felsmann, Chełmno 2013, s. 115–131
  • Lepszy Kazimierz, Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI w. do poł. XIX w., Warszawa 1953
  • Łukasiewicz Dariusz, Sarmatyzm i Prusy na przełomie XVIII i XIX w., Warszawa 2015
  • Łukasiewicz Dariusz, Z dziejów polityki sanitarnej pod pruskim zaborem 1772–1807, „Kwartalnik Historyczny”, t. 122, 2015, s. 269–301
  • Röhrer Heinz, Traité des maladies à virus des animaux. t. 4, Paris 1973

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c2df2303-5a8f-466b-a6d5-83abd20da036
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.