Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2 | 4 | 103-114

Article title

Ocena działalności inwestycyjnej chilijskich multifunduszy emerytalnych po 10 latach ich funkcjonowania

Content

Title variants

EN
Evaluation of the Chilean pension multi-funds investment activities after 10 years of operation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W niniejszym artykule scharakteryzowano działalność inwestycyjną chilijskich multifunduszy oraz dokonano oceny jej efektywności. Problematyka ta jest szczególnie istotna w kontekście dyskusji nad zmianami w kapitałowej części systemu emerytalnego w Polsce. W opracowaniu szczególną uwagę zwrócono na strukturę aktywów, wyniki inwestycyjne oraz efektywność inwestycyjną chilijskich subfunduszy. Wykorzystano następujące wskaźniki efektywności: Sharpe’a, Information Ratio, Reward to Value at Risk, Calmar’a, Burke’a. Przeprowadzone badania potwierdziły, iż w długim okresie najwyższe stopy zwrotu były uzyskiwane przez subfundusze inwestujące w ryzykowne papiery wartościowe. Osiągana nadwyżka była jednak niewspółmierna do ponoszonego w tym przypadku ryzyka.

Year

Volume

2

Issue

4

Pages

103-114

Physical description

Contributors

References

 • 1. Bazy danych OECD, http://www.oecd.org, dostęp: 23.01.2013.
 • 2. Bacon C.R. (2008), Practical portfolio performance measurement and attri¬bution, John Wiley & Sons, Chichester.
 • 3. „Boletín Estadístico Electrónico” (2012), no. 21.
 • 4. Burke G. (1994), A sharper Sharpe ratio, „The Computerized Trader”, March.
 • 5. Flis M., Pękała P., Wojciechowski W. (2009), Co warto zmienić?, „Gazeta Bankowa”, nr 29.
 • 6. Kritzer B. E. (2008), Chile’s Next Generation Pension Reform, „Social Security Bulletin”, no. 2.
 • 7. Multi-Funds results and trends (2012), AFP Asociacion, Santiago.
 • 8. Oficjalna strona internetowa Comisión Clasificadora de Riesgo, http://www.ccr.cl, dostęp: 21.01.2013.
 • 9. Oficjalna strona internetowa La Superintendencia de Pensiones – or¬ganizacji nadzorującej AFP, http://www.safp.cl, dostęp: 16.01.2013.
 • 10. Régimen de inversión de los fondos de pensiones (2012), La Superintendencia de Pensiones, Santiago.
 • 11. Sharpe W.F. (1994), The Sharpe Ratio, „The Journal Of Portfolio Ma¬na¬gement”, no. 21(1).
 • 12. The Chilean Pension System (2003), ed. A.F. Yazigi, Superintendency of Pension Fund Administrators, Santiago.
 • 13. Young T.W. (1991), Calmar Ratio: A Smoother Tool, „Futures magazine”, October, no. 1.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c366e8b8-1315-43b5-b95b-7e978c9a2984
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.