Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 30 | 87-99

Article title

Programy zarządzania talentami w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw

Authors

Title variants

EN
Talent management programs in the practice of enterprises

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Koncepcja zarządzania talentami staje się obecnie bardzo popularna. W praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw firmy coraz częściej tworzą programy zarządzania talentami, aby identyfikować, rozwijać i utrzymywać w organizacji osoby utalentowane. W artykule została opisana specyfika programów zarządzania talentami. Tekst został opracowany na podstawie studiów literatury przedmiotu, analiz i raportów dotyczących programów zarządzania talentami.
EN
The concept of talent management is now becoming very popular. In practice, the functioning of enterprises, companies increasingly make talent management programs to identify, develop and keep Talented people in the organization. The article described the specificity of talent management programs. It was developed based on literature studies, analyzes and reports on talent management programs. The concept of talent management is now becoming very popular. In practice, the functioning of enterprises, companies increasingly make talent management programs to identify, develop and keep Talented people in the organization.

Year

Issue

30

Pages

87-99

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

References

 • Bieniok H., Rola zarządzania talentami w procesie budowy potencjału innowacyjnego organizacji, w: Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Chełpa S., Samorealizacja talentów – możliwości i ograniczenia interpersonalne, w: Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa 2005.
 • Ewaluacja talentu. Nowa strategia zarządzania talentami w organizacji, red. T. Davis, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 • Listwan T., Zarządzanie talentami – wyzwanie współczesnych organizacji, w: Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska, Wyd. IPiSS, Warszawa 2005.
 • Luecke L., Jak zatrudniać i zatrzymać najlepszych, Harvard Business Essentials, MT Biznes, Warszawa 2003.
 • Miś A., Zarządzanie talentami w organizacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2009, nr 810.
 • Morawski M., Mikuła B., Zarządzanie talentami. Podstawowe procesy i wytyczne tworzenia systemu, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2009, nr 3-4 (68-69).
 • Raport Badawczy The Conference Bard „Zarządzanie talentami: wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań”.
 • Robertson A., Abbey G., Zarządzanie talentami. Wykorzystuj możliwości najzdolniejszych pracowników, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 • Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/szukaj/talent [3.08.2012].
 • Sosińska N., Magia rozwoju talentów. Jak zdobywać i zatrzymać właściwych ludzi w firmie, IFC PRESS, Kraków 2007.
 • Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa 2005.
 • Zarządzanie talentami w organizacji, red. A. Pocztowski, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c3b0bb9d-addf-4c79-ae3f-d561b05bf48a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.