Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 18 | 1 | 45-48

Article title

Physical Conditioning for Combat Sports: book review

Content

Title variants

PL
Kondycjonowanie fizyczne w sportach walki: recenzja książki

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The present work analyses the book titled “Physical Conditioning for Combat Sports”, edited by Dr Emerson Franchini and Dr Tomas Herrera-Valenzuela in 2017. The book is divided in six chapters and eight authors are participating. The first chapter, “Development of the Aerobic Capacity in Fighters”, analyses the current literature in specific training and competition situations. The second chapter, “Development of the Anaerobic Capacity in Fighters”, describes the responses and needs of fighters in relation to anaerobic power and capacity. The third chapter, “Maximal Strength Training in Fighters”, studies the different training methods for the specific development of this capacity. The fourth chapter, “Development of the Muscular Power in Fighters”, details the needs of muscular power according to the different combat sports and during training and competition situations. The fifth chapter titled “Development of the Strength Endurance in Fighters” describes the general and specific tests for fighters, including suggestions for training core muscles as well as higher and lower extremities. The sixth chapter, “Flexibility in Combat Sports”, examines the contribution and response of this capacity in fighters from different disciplines. Finally, the extensive research experience of the authors in topics related to martial arts and combat sports together with the exhaustive and comprehensive bibliographic review carried out, give a high scientific and academic value to the book. Therefore, it is suggested to all trainers and practitioners from the different combat sports disciplines, to consult this excellent publication
PL
Niniejsza praca jest analizą książki zatytułowan „Kondycjonowanie fizyczne w sportach walki”, wydaną przez dra Emerson’a Franchini i dra Tomasa Herrera-Valenzuela w 2017 roku. Książka jest podzielona na sześć rozdziałów, napisanych przez ośmiu autorów. Pierwszy rozdział, „Rozwój wydolności aerobowych wojowników”, analizuje aktualną literaturę w konkretnych sytuacjach treningowych i w czasie zawodów. Drugi rozdział, „Rozwój wydolności beztlenowej zawodników”, opisuje reakcje i potrzeby walczących w odniesieniu do mocy beztlenowej i wydolności. Trzeci rozdział, „Szkolenie w celu osiągnięcia maksymalnej siły w walczących”, bada różne rodzaje treningu dla szczególnego rozwoju tej wydolności. Czwarty rozdział, „Rozwój siły mięśni walczących”, szczegółowo opisuje potrzeby siły mięśni w zależności od różnych sportów walki oraz podczas treningów i zawodów. Rozdział piąty zatytułowany „Rozwój wytrzymałości walczących” opisuje ogólne i szczegółowe testy dla zawodników, w tym sugestie dotyczące treningu głównych mięśni oraz kończyn górnych i dolnych. Rozdział szósty, „Elastyczność w sportach walki”, analizuje wkład i reakcję tej wydolności u zawodników z różnych dyscyplin, a także obszerne doświadczenie badawcze autorów w tematach związanych ze sztukami walki i sportami walki, wraz z wyczerpującym i kompleksowym przeglądem bibliograficznym, zapewniło tej książce wysoką wartość naukową i akademicką. Dlatego zalecana jest wszystkim trenerom i praktykom z różnych dyscyplin sportów walki.

Year

Volume

18

Issue

1

Pages

45-48

Physical description

Contributors

  • Institute of Physical Activity and Health, Universidad Autonoma de Chile (Chile)
  • Department of Education, Universidad de Cantabria, Santander (Spain)

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4305741-43b7-41d8-8071-4354c132962f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.