Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 1 | 5-18

Article title

Trend i jego graficzna prezentacja w procesie szacowania wartości nieruchomości w podejściu porównawczym

Authors

Content

Title variants

EN
Trend and its graphic presentation in the process of real estate value assessment. A comparative approach

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Kluczowe znaczenie w procesie wyceny nieruchomości ma prawidłowe uaktualnianie cen transakcyjnych ze względu na upływ czasu. Autor prezentuje wybrane elementy procedury szacowania wartości rynkowej nieruchomości w podejściu porównawczym z wykorzystaniem metody porównywania parami oraz metody korygowania ceny średniej. Podejmuje próbę oceny wpływu sposobu szacowania wskaźnika zmian cen transakcyjnych na szacowaną wartość nieruchomości oraz wskazuje na błędy związane z graficzną prezentacją danych.

Year

Volume

1

Pages

5-18

Physical description

Contributors

 • Dr, Katedra Bankowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

References

 • 1. Barembruch A. (2013), Wpływ wag cech rynkowych na szacowaną wartość rynkową nieruchomości w podejściu porównawczym, w: Zarządzanie finansami. Wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, Zarzecki D. (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 761/60, Szczecin.
 • 2. Budzyński T. (2010), Metodyka określania cen na przykładzie nieruchomości lokalowych, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, t. 18, nr 1, Olsztyn.
 • 3. Cymerman R., Hopfer A. (2005), Wycena nieruchomości. Zasady i procedury, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa.
 • 4. Dąbrowski J. (2010), Zastosowanie wybranych metod statystycznych do analizy rynku nieruchomości, www.statsoft.pl (data pobrania: 20.05.2013).
 • 5. Excel Help, http://office.microsoft.com/pl-pl/excel-help/, dostęp dnia 20.05.2013.
 • 6. Furkacz M., Popieluch M., Preweda E. (2011), Korekta cen nieruchomości ze względu na upływ czasu w przypadku dużych baz danych, „Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich”, nr 4, Polska Akademia Nauk, Warszawa.
 • 7. Krajowe Zasady Wyceny (PKZW), Nota interpretacyjna nr 1, NI1, Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości, http://pfsrm.pl/sites/default/files/NI_1.pdf, dostęp dnia 15.12.2012.
 • 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm.
 • 9. Trojanowski D. (2009), Wycena nieruchomości, w: Inwestycje i nieruchomości. Elementy teorii i praktyki Rymarzak M. (red.), Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 • 10. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.
 • 11. Źróbek S. (2007), Metodyka określania wartości rynkowej nieruchomości (przykłady operatów szacunkowych), Educaterra, Olsztyn.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c43bcfa6-2742-4d35-816b-384bc33cb06f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.