Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 8 | 2 | 82-86

Article title

Wizja nowego modelu procesu kształcenia technicznego na podstawie założeń konstruktywizmu i kognitywizmu

Content

Title variants

EN
The New Concept of the Model of Technical Education Based on the Assumptions of Constructivism and Cognitivism

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono przykład realizacji projektu wykonanego w programie symulacyjnym jako propozycję innowacji dydaktycznej uwzględniającej założenia konstruktywistycznej koncepcji w kształceniu technicznym.
EN
In the article will be show an example of the project implemented in a simulation program as a proposal for didactic innovation included the assumption of constructivist concepts in technical education.

Keywords

Year

Volume

8

Issue

2

Pages

82-86

Physical description

Dates

published
2017

Contributors

  • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Techniki i Systemów Bezpieczeństwa, Polska
author
  • Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny, Instytut Optoelektroniki i Systemów Pomiarowych, Polska

References

  • Kruszewski, K. (2014). Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. Warszawa: PWN.
  • Prauzner, T. (2016). Dydaktyczne uwarunkowania rozwijania samodzielnego myślenia i działania studentów w kształceniu technicznym. Częstochowa: Wyd. AJD w Częstochowie.
  • Prauzner, T., Ptak, P. (2010). Rola i miejsce multimedialnych pomocy naukowych w edukacji technicznej. Edukacja – Technika – Informatyka, 1 (92), 243–250.
  • Ptak, P., Prauzner, T. (2011). Zastosowanie programów komputerowych w dydaktyce przedmiotów technicznych. Journal of Technology and Information Education, 1, 198–201.
  • Sałata, E. (2009). Metoda projektów – nowe zadania dla uczniów i nauczycieli. W: S. Kaczor, T. Sarleja (red.), Edukacja dla interkulturowości (s. 112–119). Radom, Warszawa: Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji, Państwowy Instytut Badawczy.
  • Siemieniecki, B. (2013). Pedagogika kognitywistyczna. Studium teoretyczne. Kraków: Impuls.
  • Śliwerski, B. (2008), Jak zmieniać szkołę? Wyd. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
  • Walat W., (2010). Poszukiwanie nowego modelu edukacji w oparciu o idee kognitywizmu i konstruktywizmu. Edukacja – Technika – Informatyka, 1 (1), 123–135.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c458c70c-e476-4110-9764-9fff606495ee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.