Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 110 | 1 | 161-189

Article title

Przed nowym wydaniem dzienników Żeromskiego – losy autografów

Title variants

EN
Before the New Edition of Stefan Żeromski’s Diaries: Stories of Manuscripts

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł informuje o losach autografów dziennika Stefana Żeromskiego od czasów, gdy dziennik powstawał, to jest od maja roku 1882, aż do grudnia 1992, kiedy do zbiorów Biblioteki Narodowej trafił ostatni z zachowanych tomików; były to losy burzliwe, albowiem z co najmniej 26 notatników z tekstem dziennika do naszych czasów dotrwało tylko 18. Autor dotarł do wielu nieznanych dotąd dokumentów bibliotecznych, prostuje więc w artykule liczne utrwalone w literaturze naukowej błędy; przypomina też, że w spisanym pod koniec życia testamencie Żeromski ofiarował dzienniki Polskiemu Pen Clubowi i że spadkobierczynie, Anna i Monika Żeromskie, tej akurat jego woli nie zrealizowały, zatrzymały autografy dla siebie i traktowały je jako swoją prywatną własność, co legło u podstaw komplikacji i sporów, gdy w 1947 roku prof. Wacław Borowy zaczął przygotowywać edycję "Dzienników". W zakończeniu artykułu autor rozważa, kiedy i w jakich okolicznościach aż co najmniej 8 tomików mogło zaginąć lub zostać zniszczonych.
EN
The article informs about the history of Stefan Żeromski’s diary’s manuscripts from the moment the diary started its development, namely from May 1882 until December 1992, when the last of the existing volumes reached the National Library. The history proves to be turbulent since out of at least 26 notes of the diary’s contents only 18 survived to the present. The author of the paper accessed many unknown to date library documents, thus he rectifies the numerous mistakes recorded in the scientific material and recollects that in his last will written by the end of his life Żeromski presented his diaries to Polish PEN Club as well as that the inheritress, Anna Żeromska and Monika Żeromska, did not comply with that will: they kept the manuscripts for themselves and regarded them as their private property. This issue became the basis for complications and dispute when in the year 1947 prof. Wacław Borowy started preparing the edition of “Dzienniki” (“Diaries”). In the final part the author considers when and in which circumstances as many as at least 8 volumes might have been lost or destroyed.

Year

Volume

110

Issue

1

Pages

161-189

Physical description

Dates

printed
2019-03-28

Contributors

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4fa6810-874d-4d1c-8ded-bc8fbba389c1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.