Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 1 | 155-170

Article title

Wpływ COVID-19 na kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego Polsce

Authors

Content

Title variants

EN
The impact of COVID-19 on the shaping of the information society in Poland

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Od połowy ubiegłego stulecia Europa, w różnych gałęziach życia, coraz konsekwentniej dążyła do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Wytyczane plany miały przyspieszyć ów rozwój. Wraz z nastaniem pandemii COVID-19 w roku 2020 na całym świecie nastąpiło nieoczekiwane przyspieszenie, nie tylko w krajach unijnych, ale również w odniesieniu ogólnoświatowym do innych państw, czego efektem jest niesamowity rozwój IT. W związku z pojawiającymi się obostrzeniami, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym obywatele zmuszeni zostali do korzystania z e-usług. Uczniowie, którzy do tej pory chętnie wracali do domów, by móc surfować po wirtualnym świecie, teraz zostali zamknięci w domach, zdani na przekaz elektroniczny. Czy wszystkim udało się dostosować do nowych warunków? Czy zdalna edukacja przygotuje uczniów do czekających ich zadań? Takich pytań nasuwa się coraz więcej z racji przedłużającej się pandemii. Stąd ten artykuł, który być może przybliży odbiorcy rzeczywistość uczniów i nauczycieli radzących sobie z nowymi wyzwaniami.
EN
Since the middle of the last century Europe has increasingly sought to develop information society in various branches of life. There were plans to accelerate this development. With the advent of the COVID-19 pandemic in 2020, there has been an unexpected acceleration worldwide, not only in the EU countries, but also globally in relations to other countries resulting in incredible IT development. Due to emerging restrictions citizens have been forced to use e-services in both their professional and personal lives. Students who have so far been happy to return home to enjoy the virtual world, have now been locked up in their homes, relying on electronic media. Has everyone been able to adapt to the new conditions? Will distance education prepare students for their tasks? Such questions arise because of the prolonged pandemic. Hence this article, which may bring the audience closer to the reality of students and teachers coping with the new challenges.

Year

Issue

1

Pages

155-170

Physical description

Dates

published
2021-06-30

Contributors

author
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

References

 • Demczuk A., Od raportu Bangemanna do Strategii Europa 2020. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w polityce Unii Europejskiej – bilans 15 lat, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 23(2016)2.
 • Dziennik Gazeta Prawna, Rząd zmieni podstawę programową. „Decyzja mocno spóźniona”, https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1493926,rzad-zmieni-podstaweprogramowa-koronawirus.html, (22.03.2021).
 • Golka M., Czym jest społeczeństwo informacyjne?, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 67(2005)4.
 • Gronowicz G., Woś M., Zagrożenia cyberterrorystyczne w świadomości młodzieży, „Edukacja Humanistyczna” 39(2018)2.
 • Kacperczyk E., Rzymek B., Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2014-2018, http://eregion.wzp.pl/sites/default/files/spoleczenstwo_informacyjne_w_polsce._wyniki_badan_statystycznych_z_lat_2014-2018_0.pdf, (16.03.2021).
 • Plebańska M., Szyller A., Sieńczewska A., Edukacja zdalna w czasach COVID-19. Raport z badania czerwiec 2020, UW, Warszawa 2020, https://kometa.edu.pl/uploads/publication /941/24a2_A_a_nauczanie_zdalne_oczami_nauczycieli_i_uczniow_RAPORT.pdf?v2.8, (19.03.2020).
 • Pomorze Zachodnie, Społeczeństwo informacyjne, http://eregion.wzp.pl/obszary/spoleczenstwo-informacyjne, (17.03.2021).
 • Ptaszek G., Stunża G. D., Pyżalski J., Dębski M., Bigaj M.. Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami?, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2020.
 • Starzyńska-Rosiecka D., Jakość nauki zdalnej gorsza niż stacjonarnej. Tak uważa większość rodziców, w: PAP, https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C815301%2Cjakoscnauki-zdalnej-gorsza-niz-stacjonarnej-tak-uwaza-wiekszosc-rodzicow, (18.03. 2021).
 • Tobiasz A., Czy szkoła uczy mówienia? O ustnych wypowiedziach gimnazjalistów, „Polonistyka. Innowacje” (2015)1.
 • Wegner M., Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2020 r., file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/spoleczenstwo_informacyjne_w_polsce_w_2020_r..pdf, (18.03.2021).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1507-4943

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c5500658-493a-41c9-8e8d-d31e976e3445
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.