Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 9 | 4 | 182-187

Article title

Wpływ korzystania z technologii cyfrowych na aktywność fizyczną dzieci w wieku 7–17 lat w opinii rodziców

Content

Title variants

EN
Influence of the Use of Digital Technologies on the Physical Activity of Children Aged 7–17 Years in the Opinion of Parents

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Pojawienie się technologii cyfrowych, w tym komputerów, smartfonów, konsol do gier itp., znacząco zmieniło sposób spędzania wolnego czasu przez dzieci. Zabawy z rówieśnikami, ruch na świeżym powietrzu często zostają zastąpione wielogodzinnym korzystaniem zesprzętu IT, który w posiadanie dzieci dostał się wraz z rozwojem współczesnej technologii. Niniejszy artykuł podejmuje problematykę spędzania czasu wolnego przez dzieci w wieku 7–17 lat, a zwłaszcza rodzajów podejmowanych przez nie aktywności, z punktu widzenia ich rodziców. Przytoczone wyniki badań są poszerzeniem analiz wykonywanych za pomocą akcelerometru WGT3X-BT na grupie 108 dzieci, przeprowadzanych w 2017 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zarzeczu (województwo podkarpackie).
EN
The emergence of digital technologies, including computers, smartphones, games consoles etc., has significantly changed the way children spend their free time. Playing with peers, outdoor movement, are often replaced by hours of using IT equipment, which became children’s possession along with the development of modern technology. This article deals with the issue of spending free time by children aged 7–17, and in particular the types of activities they undertake, from the point of view of their parents. The cited research results are an extension of analyzes performed using the WGT3X-BT accelerometer on a group of 108 children carried out in 2017 at the School Complex in Zarzecze im. Jana Pawła II (Subcarpathian Voivodeship).

Year

Volume

9

Issue

4

Pages

182-187

Physical description

Dates

published
2018

Contributors

 • Doktor, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Socjologii, Polska
 • Doktor, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Wychowania Fizycznego, Katedra Nauk o Zdrowiu, Polska

References

 • Adrian, J., Wieczorek, A., Pietrzak M., Jadczak, Ł., Śliwowski, R. (2010). Aktywność fizyczna i sposób spędzania czasu wolnego w rodzinach uczniów szkoły sportowej. W: A. Kaiser, M. Sokołowski (red.), Środowisko społeczno-przyrodnicze a aktywność fizyczna człowieka (s. 14–22). Poznań: Wyd. WWSTiZ
 • Corder, K., Ogilvie, D., Van Sluijs, E.M. (2009). Invited Commentary: Physical Activity Over the Life Course-whose Behavior Changes, When, and Why? American Journal of Epidemiology, 170, 1078–1081.
 • Crouter, S.E., Dellavalle, D.M., Haas, J.D., Frongillo, E.A., Bassett, D.R. (2013). Validity of ActiGraph 2-regression Model, Matthews Cut-points, and NHANES Cut-points for Assessing Free-living Physical Activity. Journal of Physical Activity &Health, 10, 34–45.
 • Dumith, S.C., Gigante, D.P., Domingues, M.R., Kohl, H.W. (2011). 3rd: Physical Activity Change during Adolescence: A Systematic Review and a Pooled Analysis. International Journal of Epidemioogy, 40, 685–698.
 • GT3X+ and WGT3X+ Device Manual (2014). The ActiGraph, Pensacola.
 • Herbert, J., Czarny, W. (2013). Accelerometer wgt3x Addition to Studies of Physical Activity. Scientific Review of Physical Culture, 3(3), 167–172.
 • Lippmann, Ch. (red.) (1993). Komputer a zdrowie. Poradnik dla osób korzystających z komputerów. Warszawa: Cedrus Publishing House.
 • WHO (2010). Global Recommendations on Physical Activity for Health.
 • Woynarowska, B. (2008). Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c5c06b75-a1be-449b-a634-1c2923522c11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.