Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4 | 3 | 59-68

Article title

Polski model organów statutowych na tle rozwiązań europejskich — stan obecny i kierunki reform

Content

Title variants

EN
Polish Two-Tier Board Model and European Board Structures: Current Issues and Possible Changes

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W Europie występują różne modele organów statutowych spółek. W nie-których państwach model jednopoziomowy, w innych dwupoziomowy, a w jeszcze innych spółki mogą wybierać pomiędzy dwoma modelami i wdrażać ten, który uznają za odpowiedni dla nich. Celem niniejszego opracowania jest opisanie modeli organów statutowych spółek oraz ich wad i zalet, a także wskazanie rekomendacji dotyczących rozwoju organów statutowych w Polsce. Po analizie różnych rozwiązań i tendencji autor stanął na stanowisku, że najodpowiedniejsze dla polskich spółek byłoby wprowadzenie rozwiązań umożliwiających dokonanie wyboru przez walne zgromadzenia akcjonariuszy poszczególnych spółek pomiędzy modelami jedno- i dwupoziomowym. ład korporacyjny, rada dyrektorów

Keywords

Year

Volume

4

Issue

3

Pages

59-68

Physical description

Contributors

 • Dr, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódz-ki, ul. J. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

References

 • 1. Aste L. (1999), Reforming French Corporate Governance: A Returnto The Two-Tier Board?, „The George Washington Journal of International Law and Economics” Vol. 32.
 • 2. Bohdanowicz L. (2013), Aktywność rad nadzorczych w procesie zarządzania strategicznego, „Organizacja i Zarządzanie”, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej nr 55.
 • 3. Cadbury A. (2002), Corporate Governance and Chairmanship: A Personal View, Oxford University Press, Oxford.
 • 4. Garratt B. (2003), The Fish Rots from The Head — The Crisis in Our Boardrooms: Developing The Crucial Skills of The Competent Director, Profile Books, London.
 • 5. Jeżak J. (2010), Ład korporacyjny: Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, C.H. Beck, Warszawa.
 • 6. Johnson J., Daily C., Ellstrand I.A. (1996), Boards of Directors: A Review and Research Agenda, „Journal of Management” No. 3.
 • 7. Jungmann C. (2006), The Effectiveness of Corporate Governance in One-Tier and Two-Tier Board Systems, „Company and Financial Law Review” Vol. 3, No. 4.
 • 8. Kosnik R. (1987), Greenmail: A Study of Board Performance in Corporate Governance, „Administrative Science Quarterly” Vol. 32, No. 2.
 • 9. McNulty T., Pettigrew A.M. (1999), Strategists on Boards, „Organization Studies” No. 1.
 • 10. Melewar T., Mott A. (2003), Is The French Model of Capitalism Becoming More Like The Anglo-Saxon Model?, „Journal of General Management” No. 4.
 • 11. Millet-Reyes B., Zhao R. (2010), A Comparison Between One-Tier and Two-Tier Board Structures in France, „Journal of International Financial Management and Accounting” Vol. 21, No. 3.
 • 12. Mizruchi M. (1983), Who Controls Whom? An Examination of The Relation Between Management and Boards of Directors in Large American Corporations, „Academy of Management Review” Vol. 8, No. 3.
 • 13. Morck R., Steier L. (2005), The Global History of Corporate Governance: An Introduction, w: A History of Corporate Governance Around The World, Morck R. (ed.), The University of Chicago Press, Chicago.
 • 14. Nartowski A. (2002), Zmierzch dwupłatowców?, „Gazeta Bankowa”, 28 luty.
 • 15. Netherlands Board Index 2012 (2013), SpencerStuart, dostępny na stronie: http://content. spencerstuart.com/sswebsite/pdf/lib/Netherlands-Board-Index-2012_ 05Mar2013.pdf, dostęp dnia 15.05.2013.
 • 16. Nooteboom B. (1999), Voice- and Exit-Based Forms of Corporate Control: Anglo-American, European and Japanese, „Journal of Economic Issues” Vol. 33, No. 4.
 • 17. Pawlak M. (1996), Działalność rady nadzorczej w spółce akcyjnej na przykładzie doświadczeń niemieckich, Wydawnictwa Uczelniane, Politechnika Lubelska, Lublin.
 • 18. Pfeffer J., Salancik G. (1978), The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective, Harper & Row, New York.
 • 19. Pugliese A., Bezemer P.J., Zattoni A., Huse M., Van den Bosch F.A.J., Volberda H.W. (2009), Boards of Directors’ Contribution to Strategy: A Literature Review and Research Agenda, „Corporate Governance: An International Review” Vol. 17, Iss. 3.
 • 20. Rose C. (2005), The Composition of The Semi-Two-Tier Corporate Boards and Firm Performance, „Corporate Governance: An International Review” Vol. 13, Iss. 5.
 • 21. Siemiątkowski T. (2004), System monistyczny ładu korporacyjnego — krok ku przyszłości, „Nasz Rynek Kapitałowy” nr 11.
 • 22. Spisto M. (2005), Unitary Board and Two-Tiered Board for The New South Africa?, „International Review of Business Research Papers” Vol. 1, No. 2.
 • 23. Study on Monitoring and Enforcement Practices in Corporate Governance in The Member States, (2009), The European Commission, 23 September.
 • 24. Tricker B. (2009), Corporate Governance: Principles, Policies, and Practices, Oxford University Press, Oxford.
 • 25. Volberda H.W. (2009), Boards of Directors’ Contribution to Strategy: A Literature Review and Research Agenda, „Corporate Governance: An International Review” No. 3.
 • 26. Useem M., Zelleke A. (2006), Oversight and Delegation in Corporate Governance: Deciding What The Board Should Decide, „Corporate Governance: An International Review” No. 1.
 • 27. Van Bekkum J., Hijink J., Schouten M., Winter J. (2010), Corporate Governance in The Netherlands, „Electronic Journal of Comparative Law” Vol. 14, No. 3, dostępny na stronie: http://www.ejcl.org/143/ art143-17.pdf, dostęp dnia 15.05.2013.
 • 28. Weimer J., Pape J.C. (1999), A Taxonomy of Systems of Corporate Governance, „Corporate Governance: An International Review” Vol. 7, No. 2.
 • 29. Walsh J., Seward J. (1990), On the Efficiency of Internal and External Corporate Control Mechanisms, „Academy of Management Review” Vol. 15, No. 3.
 • 30. Witt P. (2000), Corporate Governance im Wandel, „ZFO Zeitschrift Führung und Organisation“ Nr. 3.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c642bd10-eacc-4580-9771-f779e8a14837
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.