PL EN


2014 | 5 | 2 | 113-126
Article title

Wybrane technologie informacyjne dla edukacji – zarys problematyki

Content
Title variants
EN
Selected information technology for education. Issues Outline
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Systemy pedagogiczne swoją specyfiką sprawiają, że ubogacenie ich struktury o komponenty techniczne, w tym poprzez ich instrumentalizację, często w znaczącym stopniu zmienia ich charakter. Poza bowiem usprawnieniem, wspomaganiem działających podmiotów (nauczyciela/wychowawcy; ucznia/wychowanka) ich obecność zmienia przede wszystkim ich aksjologię, a przez to cele wychowania oraz treść tych procesów. W opracowaniu przedstawiam podstawowe problemy wynikające z obecności nowych technologii w systemach edukacji.
EN
Systems pedagogical its specificity, make enrichment of the structure of the technical components, including through their instrumentalisation, often significantly alter their character. Besides for improvement, assisted operating entities; student/pupil their presence varies primarily their axiology, and by the goals of education and the content of those processes. In the present study the basic problems arising from the presence of new technology in education.
Year
Volume
5
Issue
2
Pages
113-126
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
 • Bazy danych: Rozwój metod i technologii (2008), red. S. Kozielski, B. Małysiak, P. Kasprowski, D. Mrozek, Gliwice, www.bdas.pl Programowanie chatbotów edukacyjnych.
 • Frankowski P. (2007), CMS. Jak szybko i łatwo stworzyć stronę WWW i zarządzać nią, Gliwice.
 • http://edu.pjwstk.edu.pl/wyklady/tpb/scb/index79.html
 • http://pl.ask.com/web?q=portale%20edukacyjne&qsrc=999&l=sem&siteid=5865&ad=semA&an= google_s
 • http://www.ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkola/news/portale-edukacyjne
 • http://www.zetorzeszow.pl/wirtualne-spacery-wirtualne-wycieczki-panoramy-gigapanoramy
 • https://www.medycyna.org.pl/
 • https://www.polsl.pl/Wydzialy/RIB/RIB3/Strony/virtual-lab.aspx
 • http://www.itsilesia.com/3d/; mobitum.com/tag/interaktywne-wizualizacje
 • http://www.enauczanie.com/mobilne/rady/tablet-smartfon
 • http://www.e-edukacja.net/dziewiata/referaty/Sesja_2b_1.pdf
 • http://www.arante.pl/mobilna-edukacja-czyli-jak-wykorzystac-na-zajeciach-tab
 • http://www.brainville.pl/laboratoria/laboratorium-wirtualnej-rzeczywistosci; www.wizualizacje-3d.eu/
 • http://www.naukawpolsce.pap.pl/.../news,392380,coraz-doskonalsza-wirtualna
 • See more at: http://www.download.net.pl/c40/Prezentacje-multimedialne/#sthash.PwlFYAXW.dpuf
 • Strojny M., Portale korporacyjne a zarządzanie wiedzą – raport z badań, http://www. e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/14/id/274
 • Walat W., (2010), „Second Life” – druga ojczyzna – e-patriotyzm, czyli rzecz o globalizacji negatywnej [w:] Wartości w pedagogice. Ojczyzna jako kategoria współczesnej pedagogiki, red. W. Furmanek, Rzeszów.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c6c915e9-82ab-47d8-8c08-b2e02565ec71
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.