PL EN


2018 | 109 | 1 | 129-150
Article title

„Nieprzekraczalna jest bariera ciała”. Ucieleśnienia Adama Ważyka

Authors
Title variants
EN
“Body Barrier Is Impassable.” Adam Ważyk’s Embodiments
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł omawia funkcje, znaczenie i motywy ciała w twórczości Adama Ważyka, rewidując dotychczasowe przekonania o jej wyłącznie tekstualnym, związanym ze świadomością (lub wyobraźnią) oraz konstruktywistycznym charakterze. Rekonstruując symboliczną figurę Ważyka na podstawie kontekstów biograficznych i wspomnień, próbuje się dokonać w artykule ucieleśnienia twórcy i pokazać, w jaki sposób tematyzowana (nie)obecność ciała przełożyła się na refleksje poetyckie i krytycznoliterackie Ważyka. Rozważania koncentrują się głównie na jego powojennej twórczości i jej procesualnym charakterze, starając się ukazać somatyczność jako istotny, choć skrzętnie skrywany, element w procesie przepisywania własnego życia na literaturę.
EN
The article discusses the functions, meanings and motives of body in Adam Ważyk’s writings, revising the existing convictions about its solely textual character connected with awareness (or imagery) and constructivist nature. Reconstructing this Ważyk’s symbolic figure as based on biographical and memorial contexts, the paper attempts to embody the poet and to show the way in which the theme presence/absence of the body mirror Ważyk’s poetical and literary-critical reflections. The author’s considerations focus on Ważyk’s post-war creativity and its processual character, and aims at presenting somaticity as a vital, though carefully hidden, element in the process of transforming one’s own life into literature.
Year
Volume
109
Issue
1
Pages
129-150
Physical description
Dates
printed
2018-03-20
Contributors
author
  • Uniwersytet Wrocławski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c746b037-3d8a-441b-9ec1-5614bc72cc1e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.