PL EN


2016 | 1(47) | 94-108
Article title

IT Tools Used in the Management of New Model of Economy, the Knowledge-Based Economy

Content
Title variants
PL
Narzędzia IT stosowane w zarządzaniu nowym modelem gospodarki opartej na wiedzy
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Nowoczesne narzędzia IT w znacznym stopniu wpływają na zmiany w metodach zarządzania, zaś ich zastosowanie również wpływa na zmiany metod organizacji i zarządzania procesami biznesowymi. Zmieniły się skala, zakres, czas i funkcjonalny charakter biznesu. Internet odgrywa szczególną rolę w zmianie charakteru i zakresu działania biznesu. Nasz artykuł próbuje zidentyfikować narzędzia IT, takie jak systemy hurtowni danych (ang. DW), systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM), elektroniczna wymiana danych (EDI) i planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zintegrowany system IT dla wspierania zarządzania oraz wskazać ich wpływ na zmianę modelu zarządzania procesem tradycyjnej produkcji.
EN
The modern IT tools significantly influence the changes in the management methods, and their use also influences the changes of organisation methods and business processes management. Th e scope, range, time, and functional character of business are changed. The Internet plays a special role in the change of the nature and scope of the operations of the business. Our article tries to identify IT tools such as Data Warehouse (DM) systems, Customer Relationship Management (CRM) systems, Electronic Data Interchange (EDI), and Enterprise Resources Planning (ERP), an integrated IT system for management support, and to indicate their influence on the change of the traditional production process management model.
Year
Issue
Pages
94-108
Physical description
Contributors
author
  • Politechnika Łódzka. Wydział Organizacji i Zarządzania
References
  • Dziuba D.T., Durkiewicz P. (2000), Standaryzacja EDI w sferze ubezpieczeń i reasekuracji, Electronic Data Interchange, Electronic Commerce, Łódź.
  • Majewski P. (2001), Istota i główne cele CRM,http://www.ekademia.pl/a/istota_crm, [access: 21.12.2015].
  • Mazur A., Jaworska K., Mazur D. (2001), CRM Zarządzanie Kontaktami z Klientami, MADAR, Zabrze.
  • Newell F. (2002), Lojalność.com – Zarządzanie Relacjami z Klientami w nowej erze marketingu internetowego, http://archiwum.nf.pl/1004969-crm-to-nie-tylko-technologia/ [access: 21.12.2015].
  • Węcel K. (2001), Istota, cele i główne elementy CRM, http://www.czasnaebiznes.pl/teksty/istota-crm.htmlll [access: 21.12.2015].
  • Zachara M. (2001), Strategia CRM - pomysł na biznes czy system informatyczny, http://crm.pl/pokaz.php?kategoria=5&id=107&strona=3 [access: 21.12.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c7499db7-11af-4784-8074-cec32677f953
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.