PL EN


2015 | 3(45) | 145-160
Article title

Aktywność międzynarodowa Warszawy

Content
Title variants
EN
International Activity of Warsaw
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł jest poświęcony aktywności międzynarodowej największego miasta Polski i największej gminy w Polsce czyli Warszawy. Przedstawiono w nim ewolucję tej aktywności od zakończenia II wojny światowej do dzisiaj, ukazując obecność na arenie międzynarodowej stolicy państwa polskiego w czasach komunistycznych, kiedy w Polsce nie było samorządu terytorialnego, a aktywność międzynarodowa Warszawy była fragmentem aktywności hierarchicznie zorganizowanego i nie suwerennego państwa. Większość niniejszego tekstu traktuje o aktywności międzynarodowej Warszawy od odzyskania niepodległości w roku 1989 do dzisiaj. Ukazano w nim przemiany tej aktywności i jej rozmaite formy: umowy dwustronne dotyczące całego miasta, jego aktywność w ramach sieci oraz współpracę międzynarodową dzielnic warszawskich. Na końcu przedstawiono ocenę aktywności międzynarodowej miasta, uznając, że jej wielostronność i wielowarstwowość wymaga uporządkowania i oparcia na odpowiednich dokumentach polityki rozwoju tak, aby można bez wątpliwości aktywność nazwać polityką.
EN
The article is devoted to international activity of the biggest city of Poland and the biggest municipality in Poland, i.e. Warsaw. The author presented in it the evolution of that activity since the end of the World War II till now, presenting the presence in the international arena the capital of the Polish state at the communist times, when Poland did not have the local selfgovernment, and international activity of Warsaw was a fragment of activity of the hierarchically organised and non-sovereign state. The biggest part of the text treats international activity of Warsaw since regaining its independence in 1989 till now. He showed in it the changes in that activity and its various forms: bilateral agreements concerning the city as a whole, its activity within the network, and international cooperation of Warsaw districts. In the final part of the article, the author presented an evaluation of the city’s international activity, considering that its many-sidedness and multilayer demands ordering and relying on relevant documents of the developmental policy in such a way that it could be possible to name this activity with no doubt the policy.
Year
Issue
Pages
145-160
Physical description
Contributors
 • Collegium Civitas - Warszawa
References
 • Barber B.R. (2014), Gdyby burmistrzowie rządzili światem. Dysfunkcyjne kraje, rozkwitające miasta, MUZA S.A., Warszawa.
 • Brzozowski A. (red.) (1998), Związki bliźniacze. Współpraca międzynarodowa samorządów lokalnych, Związek Miast Polskich, Poznań.
 • Faliński S. (2013), Warszawski samorząd terytorialny w latach 1990–2002. Geneza, ustrój, idee ustrojowe, aktywność, Difi n, Warszawa.
 • Faliński S. (2011a), Stosunki międzynarodowe samorządu terytorialnego (wstępny zarys problematyki), „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula”, nr 26, seria: Stosunki Międzynarodowe.
 • Faliński S. (2011b), Współpraca międzynarodowa samorządów terytorialnych, (w:) Wymiana i konkurencja. Środowisko i formy promocji Polski w świecie, „Studia i analizy dyplomacji kulturalnej i publicznej” nr 2.
 • Fiszer J. (red.) (2012), Europejska polityka sąsiedztwa, SPPAN, Warszawa.
 • Hałas K., Porawski W.T. (2003),Miasta i gminy bliźniacze, Komitet Integracji Europejskiej, Warszawa.
 • Modzelewski W., Żukowski A. (2007), Polski samorząd terytorialny w stosunkach międzynarodowych. Zarys problematyki, (w:) Marszałek-Kawa J. (red.), Samorząd terytorialny. Studium politologiczne,Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Paczyńska K., Stachowiak A., Porawski A., Lekki H. (red.) (2009), Współpraca partnerska samorządów. Praktyczny przewodnik, Związek Miast Polskich, Poznań.
 • Piasecki A. (2002), Polityka zagraniczna jednostek samorządu terytorialnego, (w:) Nitschke B. (red.), Europa regionów. Tradycje i perspektywy, Art-Druk, Zielona Góra.
 • Skorupska A. (2005), Współpraca międzynarodowa samorządu gminnego na podstawie badań, (w:) Skorupska A. (red.), Współpraca międzynarodowa samorządu gminnego, PISM, Warszawa.
 • Rozmowa z Anną Grocholską, naczelnik Wydziału Kontaktów Zagranicznych w gabinecie Prezydenta m. st. Warszawy, przeprowadzona 24.10.2013 roku.
 • Rozmowa z Anną Grocholską, naczelnik Wydziału Kontaktów Zagranicznych w Biurze Komunikacji Społecznej, przeprowadzona 23.09.2014 roku.
 • Rozmowa z Miłoszem Gosem, naczelnik Wydziału Projektów Międzynarodowych w gabinecie prezydenta m. st. Warszawy i z Piotrem Zeydler – Zborowskim, głównym specjalistą w tym wydziale, przeprowadzona 30.07.2013 roku i późniejsze.
 • http://www.um.warszawa.pl/o-warszawie/kompendium-wiedzy/miasta-partnerskie [dostęp: 07.03.2015].
 • http://www.uceu.org/UCEU.htm [dostęp: 08.03.2015].
 • http://www.eurocities.eu [dostęp: 09.03.2015].
 • http://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/Strategia_Rozwoju_m.st_._Warszawy_2020_r. [dostęp: 10.03.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c776094a-9944-4b2a-acc4-0faa695e9bdc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.