PL EN


2011 | 115-116 | 55-89
Article title

Działalność naukowo-oświatowa ks. Józefa Jakubowskiego

Content
Title variants
EN
The scientific and educational activity of the priest Józef Jakubowski
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
EN
Among the great number o f the remarkable personalities, who were very important in the history o f the education in Poland and in the period o f the literature in the reign o f the king Stanisław Poniatowski was indisputably Józef Jakubowski, first the captain o f the artillery, the professor o f The Corps o f Cadets and the Corps o f Horse Artillery, then the visitator o f the Congregation o f the M ission’ priests in Poland. Today we can say, that the priest Jakubowski was similarly as the priest Tarło, subsequent Bishop o f Poznań and the priest Śliwicki the most courageous manager o f Polish priests o f the Congregation of the Mission. „In the most difficult times Jakubowski was the man sent by the Providence. He rescued the Congregation in the storm, He made in Prussia the reimbursement o f the clerical funds. He improved the quality o f the education in the Saint Cross’s seminary. He opposed the lawlessness and the appropriations. The age, the science, the post, the unblemished life, the merits, all was in him. The cameras, the magistrates had to bow before his will, because Jakubowski could defend himself. Not only the bishops, but also the scientists treated him with the respect”.
Keywords
Contributors
References
 • Bentkowski, Historia literatury polskiej, Warszawa 1814, II. 347 n., 364, 799;
 • Bezout – Jakubowski, Nauka matematyki, Warszawa 1781, I. list wstępny do ks. Czartoryskiego.
 • Boniecki A., Herbarz Polski, Warszawa 1905, VIII. 163;
 • Brückner, Dzieje kultury polskiej, Kraków 1931, III. 478 n.
 • Dickstein, Jakubowski Józef, „Encyklopedia wychowawcza”, Warszawa 1893, V. 604.
 • Ephémerides historiques de la Congrégation de la Mission et des Filles de la Charité, Paris 1914, 384.
 • Giergielewicz J., Zarys historii Korpusów Inżynierów w epoce Stanisława Augusta, Warszawa 1933, 164.
 • Gloger, Encyklopedia Staropolska Ilustrowana, Warszawa 1900, I. 80 n.
 • Głębocki, Rys dziejów wojennych, Kraków 1848, 218 n.
 • Górski, Historia artylerii polskiej, 186 n.;
 • Historia artylerii polskiej, Warszawa 1902, 181-187.
 • Kalla, Seminarium poznańskie za rządów ks. Krzywańskiego (1781-1802), „Roczniki ob. Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo” (ROZ), 1914, 203.
 • Kamocki-Perboyre, La Congrégation de la Mission en Pologne, (Mémoires de la Congrégation de le Mission), Paris 1863, I. 464 n.
 • Korytkowski J., Arcybiskupi gnieźnieńscy, prymasowie i metropolici polscy, Poznań 1892, V. 260.
 • Korzon T., Dzieje wojen i wojskowości w Polsce, Lwów 1923, III. 218.
 • Korzon, Dzieje wojen, jw.;
 • Korzon, Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta (1764-1794), Kraków 1897, V. 41;
 • Kraushar A., Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk, Kraków 1900, ks. I. 117 n.
 • Krótki zbiór historii greckiej, Warszawa 1775, I. list wstępny i XVII
 • „Kuryer litewski”, 1814, nr 84; Wójcicki, Życiorysy, 366;
 • „Kuryer litewski” 1814, nr 84; Wójcicki, Życiorysy, 365; Encyklopedia wojskowa, Warszawa 1933, III. 605;
 • Kwiatkowski, Sprawa pruskiej reorganizacji seminariów duchownych w Warszawie (1798-1802), Warszawa 1936, 9 n.
 • Nauka matematyki, list do ks. Czartoryskiego; „Kuryer litewski”, 1814, nr 84.
 • Rosset, Notices bibliographiques sur les écrivains de la Congrégation de la Mission, Angoulême 1878,
 • Rozkazy Kościuszki do gen. Orłowskiego w r. 1794 skierowane, wyd. Skałkowski, Poznań 1925, 48;
 • Stankonowicz, Pamiątka życia Śp. J. X. Andrzeja Pohla, Wilno 1820; Rosset, Notices bibliographiques, 199-201.
 • Uruski S., Rodzina, herbarz szlachty polskiej, Warszawa 1908, V. 331 n
 • Wójcicki K. W., Życiorysy znakomitych ludzi wsławionych w różnych zawodach, Warszawa 1850, I. 365; „Kuryer litewski”, 1814, nr 84.
 • Wójcicki, Życiorysy, 366; J. Bartoszewicz, Opis Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie (Rys historyczno-statystyczny Szpitali i innych zakładów dobroczynnych w Królestwie Polskim), Warszawa 1872, I. 247.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c7bb7bc4-072b-423a-87c6-42fce38a102c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.