PL EN


2013 | 146 | 49-58
Article title

Optymalizacja portfela inwestycyjnego ze względu na minimalny poziom tolerancji dla ustalonego VaR

Authors
Content
Title variants
EN
The Minimum Level of Significance for Fixed VaR - Portfolio Optimization
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper presents the optimization of securities portfolio. Taking into account level of acceptance α for fixed Value at Risk the optimization concerns the portfolio structure. The paper proposes a modeling of the memory effect using the multi-state Markov process where the state is determined by the sign of the last historical growth rate.
Year
Volume
146
Pages
49-58
Physical description
Contributors
author
References
  • Alexander C., Market Risk Analysis: Value at Risk Models, Vol. IV, John Wiley & Sons, England 2008.
  • Gillespie D.T., Markov Processes. An Introduction for Physical Scientists, Academic Press INC., San Diego 1992.
  • Iosifescu M., Skończone procesy Markowa i ich zastosowania, PWN, Warszawa 1988.
  • Iskra D., Czernik T., Wartość zagrożona instrumentu z uwzględnieniem efektu pamięci modelowanym wielostanowym procesem Markowa. Badania symulacyjne, w: Matematyczne aspekty ekonomii. Ryzyko - reasekuracja - równowaga, red. W. Kulpa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2008.
  • Iskra D., Czernik T., Jednookresowy efekt pamięci modelowany trzystanowym procesem Markowa. Analiza instrumentów notowanych na GPW w Warszawiei, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, red. W. Ronka-Chmielowiec, K. Jajuga, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009.
  • Kowalenko I.N., Kuzniecow N.J., Szurienkow W.M., Procesy stochastyczne, PWN, Warszawa 1989.
  • Wilmot P., Paul Wilmot On Quantitive Finance, Vol. 1, John Wiley & Sons, England 2006.
  • Wywiał J., Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c8236bcb-50b4-4988-bd96-34e98f9c1f34
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.