PL EN


2016 | 64 | 9: Sinologia | 25-45
Article title

Pierwsze klasyczne teksty krytyczne dotyczące malarstwa Gu Kaizhi 顧愷之, Zong Binga 宗炳, Wang Weia 王微 i Xie He 谢赫

Authors
Title variants
EN
The First Classic Critical Texts Concerning the Painting Written by Gu Kaizhi 顧愷之, Zong Bing 宗炳, Wang Wei 王, and Xie He 谢赫
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zostały omówione klasyczne teksty poświęcone malarstwa napisane przez Gu Kaizhi 顧愷之, Zong Binga 宗炳, Wang Weia 王 i Xie He 谢赫, które podążają w kierunku wyznaczonym przez chińską estetykę. Sporo pojęć i terminów ich teorii sztuki przyjęło się i na trwałe weszło do kanonu chińskiej estetyki. Odrzucono wszelkiego rodzaju odstępstwa od praw przyrody i ludzkiego życia. Artysta powinien odtwarzać nie kształt zewnętrzny, lecz istoty wewnętrznej. Malarz powinien raczej sugerować niż opisywać. Stworzenie czystej pustki jest dużo bardziej pożądane niż ukazanie detali obiektów.
EN
The article presents small volume of art theories beginning with the period when the independent landscape painting was scarcely known and concluding with the age when it became a predominant theme. The art critics of early China where also artists, and the translated essays were all written by the famous painters as their intimate records.
Keywords
PL
tusz   obraz   harmonia   natura   zasada  
EN
ink   painting   harmony   nature   rule  
Year
Volume
64
Issue
Pages
25-45
Physical description
Contributors
author
  • Katedra Sinologii na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
References
  • Huang Huazhen 黃華珍. 莊子音義研究 [Badania nad Zhuangzim]. Beijing: Zhonghua shuju 1999.
  • Huiananzi 淮南子. Taibei: He luo chubanshe, 1970.
  • Wójcik Anna Iwona. Filozoficzne podstawy sztuki kręgu konfucjańskiego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.
  • Wu Gongzhen 吳功正. 六朝美學史 [Estetyka Sześciu Dynastii]. Nanjing: Jiangsu meishu chubanshe 1994.
  • Wu Tong 吴彤. 自然與文化—中國的詩、畫與煉丹 [Natura i kultura — chińska poezja, malarstwo i alchemia]. Beijing: Qinhua daxue chubanshe 2010.
  • Yu Jianhua 俞劍華. 中國畫論類編 [Antologia chińskich teorii malarstwa]. Beijing: Renmin meishu chubanshe, 1986.
  • Zemanek Adina (red.). Estetyka chińska. Kraków: Universitas 2007.
  • Zhang Yanyuan 張彥遠, 歷代名畫記 [Zapiski o słynnych malarzach poprzez wieki]. Taibei: He luo chubanshe, 1975.
  • Zong Baihua 宗白華. 美從何處尋 [Gdzie można znaleźć piękno]. Taibei: Luotuo chubanshe, 1985.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c8290a8f-0c98-4cb7-9546-d123d2a5b2ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.