PL EN


2015 | 6 | 1 | 152-156
Article title

Modern Determinants of the Vocational Education

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
New education goals, a new teaching content requires from a teacher application of other, also more active teaching methods, and from students require a lot of commitment and increased independence. This paper shows selected conditions of vocational education, paying attention to the needs of acquiring new skills and the need for classification of occupations.
Year
Volume
6
Issue
1
Pages
152-156
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Baraniak B. (1998): Kwalifikacje czy kompetencje-kryterium standaryzacji kwalifikacji zawodowych oraz unowocześnienia kształcenia zawodowego, [w:] Baraniak B., Butkiewicz M. (red.), Standaryzacja kształcenia zawodowego, t. II, Warszawa.
 • Baraniak B., Butkiewicz M. (1998): Standaryzacja kształcenia zawodowego, [w:] Baraniak B., Butkiewicz M. (red.), Unowocześnianie kształcenia zawodowego, t. II, Warszawa.
 • Furmanek W. (2000),: Podstawy edukacji zawodowej, Rzeszów.
 • Furmanek W. (2014): Humanistyczna pedagogika pracy. Współczesność obiektem badań, Rzeszów.
 • Gerlach R. (2003): Edukacja zawodowa nie tylko dla rynku pracy, [w:] Gerlach R. (red.), Edukacja wobec rynku pracy, Bydgoszcz.
 • Kompetencje kluczowe (2005): Warszawa.
 • Kwiatkowski S.M., Symela K. (2001): Standaryzacja kwalifikacji zawodowych. Teoria. Metodologia. Projekty, Warszawa.
 • Kwiatkowski S.M., Woźniak I. (2004): Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych, Warszawa.
 • Lewowicki T. (2003): Humanista i idee humanizmu spełnione w pedagogice pracy, [w:] Wiatrowski Z., Jeruszka U., Bednarczyk H. (red.), Pedagogika pracy w kontekście integracji europejskiej, Warszawa.
 • Nowacki T. (2004): O reinterpretację układu kwalifikacji, [w:] Kwiatkowski S.M. (red.), Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy, Warszawa.
 • Vargova M., Depešova J., Noga H. (2010): Opinie nauczycieli zawodu o powodzeniach i niepowodzeniach w pracy dydaktyczno-wychowawczej, [w:] Jaracz K. (red.), Annales Universitatis Paedagogicae, Studia Technica III, Kraków.
 • Wiatrowski Z. (2000): Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz.
 • Wragg E. (1999): Trzy wymiary programu, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c876a961-f571-4791-833f-4fb7b3aa1982
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.