PL EN


2014 | 63 (LXIII) | 3 | 157-163
Article title

Recenzja - Doris Bachmann-Medick (red.), 2014, The Trans/National Study of Culture: A Translational Perspective, seria Concepts for the Study of Culture, tom 4

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
Issue
3
Pages
157-163
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Apter E., 2011, The Translation Zone: A New Comparative Literature, Princeton: Princeton University Press.
 • Bachmann-Medick D., 2012, Cultural Turns. Nowe kierunki w naukach o kulturze, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Bal M., 2012, Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych. Krótki przewodnik, tłum. M. Bucholc, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 • Bhabha H., 2010, Miejsca kultury, tłum. T. Dobrogoszcz, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Buchowski M., 2008, Widmo orientalizmu w Europie. Od egzotycznego Innego do napiętnowania swojego, „Recy-kling Idei”, nr 10.
 • Cavanagh C., 2003, Post-Colonial Poland: A Blank Spot on the Map of Modern Theory, „Teksty Drugie”, nr 2–3.
 • Clifford J., 1997, Routes: Travel and Translation in the Late Twentieth Century, Cambridge MA-London: Harvard University Press.
 • Czarniawska B., Sevón G. (red.), 2005, Global Ideas: How Ideas, Objects and Practices Travel in the Global Econ-omy, Malmö: Liber & Copenhagen Business School Press.
 • Kołodziejczyk D., 2010, Postkolonialny transfer na Europę Środkowo-Wschodnią, „Teksty Drugie”, nr 5.
 • Said E.W., 1983, Traveling Theory, (w:) tegoż, The World, the Text, and the Critic, Cambridge MA: Harvard Univer-sity Press.
 • Sowa J., 2012, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Kraków: Universitas.
 • Spivak G.Ch., 2009, Polityka przekładu, tłum. D. Kołodziejczyk, (w:) P. Bukowski, M. Heydel (red.), Współczesne teorie przekładu. Antologia, Kraków: Znak.
 • Thompson E., 2000, Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm, tłum. A. Sierszyńska, Kraków: Univer-sitas.
 • „Translation Studies”, 2009, tom 2, nr 1 (numer specjalny: The Translational Turn).
 • Tymoczko M., 2010, Translation, Resistance, Activism, Amherst: University of Massachusetts Press.
 • Tymoczko M., Gentzler E., 2002, Translation and Power, Amherst: University of Massachusetts Press.
 • Warczok T., Zarycki T., 2014, (Ukryte) zaangażowanie i (pozorna) neutralność: Strukturalne ograniczenia rozwoju socjologii krytycznej w warunkach półperyferyjnych, „Stan Rzeczy”, nr 6.
 • Zarycki T., 2009, Socjologia krytyczna na peryferiach, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c894429c-2e0e-4a13-ad29-8b2ff2d9fd2b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.